Danmark på pålidelighedslandkortet i 2018

I løbet af 2018 er Danmark i den grad på det internationale pålidelighedslandkort for elektronikprodukter. Tre store konferencer afholdes på dansk jord, hvilket er en nem og billig mulighed for danske virksomheder at holde sig opdateret med de nyeste tendenser indenfor pålidelighed og produktudvikling.

De mange muligheder med IIoT & Industri 4.0

Industri 4.0 er på alles læber, men danske virksomheder tøver med at anvende det i praksis. Heldigvis er det muligt at overvinde barrierne, og hvis man først får brudt dem ned er mulighederne mange - rigtigt mange.

Her er Danmarks største måleområde indenfor vakuumkalibrering

Vakuumkalibrering fra atmosfærisk tryk og ned til 10μPa gør FORCE Technology i Brøndby til det eneste laboratorie i landet, der kan udføre kalibrering i området fra atmosfærisk tryk ned til højt vakuum. Dette kommer især den danske industri til gavn, da både viden og ressourcer fastholdes i Danmark.

Strandopskyl og roetoppe skal bruges i nye produkter

Der er et stort uudnyttet potentiale i bioressourcer. I samarbejde med virksomheder, vil Teknologisk Institut skabe nye produkter og øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet. Det skal ske på baggrund af indsigter fra et projekt, som nærmer sig sin afslutning.

Viden om stikpålidelighed fører til pålidelige produkter

Langt de fleste elektroniske apparater er udstyret med en eller flere typer stik, der ofte har stor indflydelse på produktets pålidelighed. Som designer af elektronikprodukter gør man derfor klogt i at finde ud af, om stikkene er det svage punkt i designet, og om de eventuelt reducerer produkters pålidelighed.

Det bør man overveje ved kravspecifikationer for plastmaterialer

Kravspecifikationer ender alt for ofte med at være besværlige og dyre at udarbejde og vedligeholde i forhold til den værdi, virksomheden får ud af det. En kravspecifikation kan dog sagtens være et værdifuldt værktøj, hvis den baseres på funktionaliteten i produktet.

Dansk radarproducent sætter robotter på programmet

Verdens førende producent af Doppler-radarer har sammen med Teknologisk Institut i Odense og Manufacturing Technology Centre i Storbritannien arbejdet på at implementere en robotløsning, hvor lodningsprocessen er i fokus.

Supply chain management er kritisk for produktpålidelighed

Den anerkendte forsker Michael Pecht fra CALCE på University of Maryland har omfattende viden om, hvordan den virkelige verden agerer i forhold til pålidelighed og produktudvikling. Her er nogle af hans observationer, som han delte ud af til SPM’s jubilæumsseminar.

Krav til leverandører indenfor medicinsk udstyr

Den fortsatte globalisering medfører, at leverandører kommer fra alle dele af verden. De er derfor ikke nødvendigvis bekendt med de krav, der er gældende på det enkelte marked, hvorfor det er producentens opgave at sikre, at kravene er opfyldt.

Standarder - en guldgrube af brugbar information

FORCE Technology deltager i standardisering indenfor ’miljøforhold, klassifikation og metoder til test’ og har dermed fingeren på pulsen hvad angår udvikling af standarder indenfor klimatisk og mekanisk test.