Ny miljøteknologi kan mindske fødevarebranchens vandforbrug

I et nyt samarbejde med fiskemelsfabrik og vandsektoren skal Teknologisk Institut udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug. Teknologien vil give store besparelser på vand og energi, mere miljøvenlig produktion og bedre udnyttelse af ressourceholdige reststrømme.

GTS: Giver virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for materialeteknologi

Arbejder du med materialeløsninger, og er du interesseret i udviklingen af ny teknologi inden for området? Læs med her, for at lære mere om hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området.

Meget mere end jern og gul maling

Gennem virksomhedstilpassede forløb hjælper Servitize.DK danske virksomheder med at implementere servitization i forretningen. Det har bl.a. været til glæde for BSV Krantilbehør, hvor et forløb har ført til et helt nyt mindset i virksomheden.

Ekspertviden om standarder sparer tid for virksomheder

LB Altimeters havde brug for bevis for, at deres produkter overholder gældende MIL-standarder. FORCE Technology’s fagspecialister bistod med målrettede tests og viden om standarderne, som gav LB Altimeters den nødvendige dokumentation.

Når fuldskala systemtest bliver kæmpestore

Hvis man udvikler udstyr, der består af mange forskellige komponenter, så er systemtest et vigtigt værktøj til at sikre udstyrets pålidelighed. Ved hjælp af systemtest er det muligt at afdække, om det samlede system man udvikler, fungerer i drift.

Højttalerproducent blander små serier og prototyper

Traditionen for dansk producerede højttalere skal løftes med robotter. Tre erfarne udviklere er gået sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en robot til små serier.

Godkendelse af medicinsk udstyr med radio

Kravet om EMC-risikobetragtninger for medicoteknisk udstyr fremgår meget tydeligt i de harmoniserede standarder. Men hvordan arbejder disse risikobetragtninger sammen med funktionskravene til radioudstyr, og hvordan får man gennemført tests mest optimalt, så både Medical Device direktivet og Radioudstyrsdirektivet overholdes for medicinsk udstyr med Bluetooth, WiFi eller andre indbyggede radioer?

PPEPP - nyt forskningsprojekt om pålidelighed i produktudviklingen

PPEPP-projektet hjælper elektronikvirksomheder med at vælge pålidelighedsværktøjer til analyse, simulering og test, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at deres produktet opnår den rette pålidelighed.

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

For at kunne overholde myndighedernes krav til lugtudledning, bør produktionsvirksomheder holde sig ajour med lovgivningen på området.

Udviklingen inden for metal 3D-print skaber øget behov for kvalitetssikring

3D-printede produkter er i dag langt mere avancerede end for blot få år siden, og det stiller øgede krav til kvalitetskontrol af især kritiske komponenter. Teknologisk Institut arbejder med at udvikle, definere og implementere standarder og metoder.