Viden om standarder forbedrer Falcks dialog med underleverandører

Ved at have forhåndsviden om fremtidige ændringer i standarderne, kan Falck sørge for, at produkter fra deres underleverandører lever op til de kommende krav.

3D-print teknologien har behov for nye standarder

Med Industri 4.0 følger nye produktionsformer, herunder 3D-print og Additive Manufacturing, der åbner op for helt nye måder at arbejde med materialer på. Men hvordan skal de nye produktionsformer kvalitetssikres? Det er FORCE Technology med til at sætte retningen for.

3D-print faciliteter baner vejen for grønnere fremstilling

På Lindø værftet har FORCE Technology udvidet deres eksisterende testfaciliteter med et nyt center for 3D-print. Her kan virksomheder benytte sig af Skandinaviens største metal 3D-printer og samtidig få adgang til unik rådgivning om teknologien.

Test på system- eller modulniveau?

Når produkter med elektronik i skal pålidelighedstestes, er skalérbarhed et godt redskab til at sikre den mest effektive test.

Stort potentiale for printet elektronik i Danmark

Dansk industri udtrykker interesse for printet elektronik, men mangler viden, kompetencer og udstyr. Det viser to nye undersøgelser fra Teknologisk Institut.

Terma reducerer materialeforbrug og produktionstid markant med AM

Hidtil har Terma A/S haft et højt materialespild i produktionen af en særlig komponent til kampflyet F-35. Det forsvinder med 3D-print, som også reducerer produktionstiden fra 55 til knap 5 timer.

Brintskørhed i stål – hvad er det?

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål, og test af fx bolte før installation kan give en god indikation af, om boltene indeholder hydrogen fra fremstillingsprocessen.

Jesma folder sin serviceforretning ud

Vejle-virksomheden Jesma Vejeteknik gik til Servitize.DK for at få hjælp til at udvikle sin serviceforretning. I samarbejde med en konsulent fra Servitize.DK har virksomheden designet fire nye servicekoncepter, der giver kunderne mulighed for at vælge det serviceniveau, de ønsker.

Ny miljøteknologi kan mindske fødevarebranchens vandforbrug

I et nyt samarbejde med fiskemelsfabrik og vandsektoren skal Teknologisk Institut udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug. Teknologien vil give store besparelser på vand og energi, mere miljøvenlig produktion og bedre udnyttelse af ressourceholdige reststrømme.

GTS: Giver virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for materialeteknologi

Arbejder du med materialeløsninger, og er du interesseret i udviklingen af ny teknologi inden for området? Læs med om, hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området.