Brintskørhed i stål - hvad er det?

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål, og test af fx bolte før installation kan give en god indikation af, om boltene indeholder hydrogen fra fremstillingsprocessen.

Jesma folder sin serviceforretning ud

Vejle-virksomheden Jesma Vejeteknik gik til Servitize.DK for at få hjælp til at udvikle sin serviceforretning. I samarbejde med en konsulent fra Servitize.DK har virksomheden designet fire nye servicekoncepter, der giver kunderne mulighed for at vælge det serviceniveau, de ønsker.

Ny miljøteknologi kan mindske fødevarebranchens vandforbrug

I et nyt samarbejde med fiskemelsfabrik og vandsektoren skal Teknologisk Institut udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug. Teknologien vil give store besparelser på vand og energi, mere miljøvenlig produktion og bedre udnyttelse af ressourceholdige reststrømme.

GTS: Giver virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for materialeteknologi

Arbejder du med materialeløsninger, og er du interesseret i udviklingen af ny teknologi inden for området? Læs med om, hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området.

Meget mere end jern og gul maling

Gennem virksomhedstilpassede forløb hjælper Servitize.DK danske virksomheder med at implementere servitization i forretningen. Det har bl.a. været til glæde for BSV Krantilbehør, hvor et forløb har ført til et helt nyt mindset i virksomheden.

Ekspertviden om standarder sparer tid for virksomheder

LB Altimeters havde brug for bevis for, at deres produkter overholder gældende MIL-standarder. FORCE Technology’s fagspecialister bistod med målrettede tests og viden om standarderne, som gav LB Altimeters den nødvendige dokumentation.

Når fuldskala systemtest bliver kæmpestore

Hvis man udvikler udstyr, der består af mange forskellige komponenter, så er systemtest et vigtigt værktøj til at sikre udstyrets pålidelighed. Ved hjælp af systemtest er det muligt at afdække, om det samlede system man udvikler, fungerer i drift.

Højttalerproducent blander små serier og prototyper

Traditionen for dansk producerede højttalere skal løftes med robotter. Tre erfarne udviklere er gået sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en robot til små serier.

Godkendelse af medicinsk udstyr med radio

Kravet om EMC-risikobetragtninger for medicoteknisk udstyr fremgår meget tydeligt i de harmoniserede standarder. Men hvordan arbejder disse risikobetragtninger sammen med funktionskravene til radioudstyr, og hvordan får man gennemført tests mest optimalt, så både Medical Device direktivet og Radioudstyrsdirektivet overholdes for medicinsk udstyr med Bluetooth, WiFi eller andre indbyggede radioer?

PPEPP - nyt forskningsprojekt om pålidelighed i produktudviklingen

PPEPP-projektet hjælper elektronikvirksomheder med at vælge pålidelighedsværktøjer til analyse, simulering og test, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at deres produktet opnår den rette pålidelighed.