service innovation

Øget patientsikkerhed og kortere behandlingstid

Perioder med lange ventetider, stresset personale og mange afbrydelser – det var virkeligheden på Klinisk Biokemisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Et samarbejde med FORCE Technology har fået afdelingen på benene igen og givet øget patientsikkerhed, arbejdsglæde og et serviceniveau i top.
service innovation

Bedre arbejdsmiljø i plejesektoren

Der er kommet mange nye teknologier, som skal lette hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen
håndværksvirksomheder

Håndværksvirksomheder styrker innovationsevnen

Danske håndværksvirksomheder mangler ofte ressourcer til at tænke innovation ind i deres forretningsgange. Et nyt projekt fra Teknologisk Institut hjælper
service innovation

Tema om serviceinnovation

GTS-sekretariatet er gået i gang med at skabe et overblik over GTS-nettets aktiviteter inden for serviceinnovation.