Alexandra Instituttet

Fem råd til at kickstarte onlinetilstedeværelsen

Hverdagen tordner derudaf for de små, kreative virksomheder. Derfor er der sjældent tid til at sætte sig ned og tage helikopterperspektiv på forretningen. En øvelse som ellers kan bringe såvel øget kvalitet som effektivitet og vækst med sig. Dette behov har projektet Pitstop imødekommet.
Horizon 2020

Projekt UMEME – fra skrivebordets teorier til praksis i Mombasa

Fabrikkens hjul er i omdrejninger, transportbåndene kører, og produktionen er i gang. Virksomheden er mellemstor og producerer te, som er en af Kenyas store eksportvarer. Men med ét slukker alt lys, lyd og teproduktion. Strømmen er gået. For som mange andre udviklingslande er Kenya plaget af både varslede og uvarslede strømafbrydelser, som skaber store problemer i industrien, i den offentlige sektor og for kenyanerne generelt.
videnkuponer

Tværgående GTS-samarbejde inden for telemedicin

Fire GTS-institutter har sideløbende med de individuelle aktiviteter indenfor telemedicin etableret en tværgående indsatsgrupper for telemedicin. Visionen for den fælles GTS-indsats er at bidrage til at Danmark bliver internationalt foregangsland for telemedicin.

Lyse ideer

Selv de enkle opfindelser, som blot gør en mindre forskel på verdens gang, kan være længe undervejs. Det gælder for eksempel Peter Boldsens charmerende solcelledrevne blomsterlamper af plastik. Opfinderrådgivningen hjalp den industrielle designer med at spidsformulere licens- og optionsaftalen.
Energi, Energibesparelser

Energibesparelser hos vand- og kloakforsyninger

Mange danske renseanlæg, vand- og kloakforsyninger bruger meget energi. Fem førende danske virksomheder inden for energi- og forsyningsområdet har udviklet en ny service, der kan spare på energien, mindske CO2-udledningen og forbedre økonomien hos vand- og kloakforsyningerne.
Energi, Energibesparelser

Mobilen kan lære fra sig

Alexandra Instituttet har i samarbejde med en række kulturelle institutioner og virksomheder udviklet services og oplevelsestilbud, der tager udgangspunkt i mobilen som formidlingskanal.
Energi, Energibesparelser

Større brandsikkerhed gennem oplysning

Boligselskabet DOMEA har sammen med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut øget deres brandsikkerhed. Indsatsen har allerede reduceret antallet af brande.
Energi, Energibesparelser

Ny teknologi til at rense forurenede grunde

Olieforurenede grunde er farlige for mennesker og dyr at færdes på, og de økonomiske konsekvenser af en olieforurening kan være store. Virksomheden Cleanfield har med hjælp fra DELTA udviklet et måleinstrument, der har gjort det muligt at optimere deres overvågning og oprensnings services til den enkelte kundes behov
Energi, Energibesparelser

Øget patientsikkerhed og kortere behandlingstid

Perioder med lange ventetider, stresset personale og mange afbrydelser – det var virkeligheden på Klinisk Biokemisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Et samarbejde med FORCE Technology har fået afdelingen på benene igen og givet øget patientsikkerhed, arbejdsglæde og et serviceniveau i top.
Energi, Energibesparelser

Bedre arbejdsmiljø i plejesektoren

Der er kommet mange nye teknologier, som skal lette hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen