service innovation

Bedre arbejdsmiljø i plejesektoren

Der er kommet mange nye teknologier, som skal lette hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen
håndværksvirksomheder

Håndværksvirksomheder styrker innovationsevnen

Danske håndværksvirksomheder mangler ofte ressourcer til at tænke innovation ind i deres forretningsgange. Et nyt projekt fra Teknologisk Institut hjælper
service innovation

Tema om serviceinnovation

GTS-sekretariatet er gået i gang med at skabe et overblik over GTS-nettets aktiviteter inden for serviceinnovation.