DELTA

Ny målemetode til test af høreapparater

Digitale høreapparater har længe været tilgængelige på det internationale marked. Alene i Danmark anslås det, at 300.000 i dag bruger et digitalt høreapparat, og markedet er stødt voksende. I takt med den stigende efterspørgsel bliver de nyudviklede apparater mere og mere sofistikerede.
Alexandra Instituttet

Nye tider for @aGlance

Alexandra Instituttet har købt 40% af anparterne i virksomheden 43D ApS, og overblikssystemet @aGlance vil fremover være en del af Alexandra Instituttets produktportefølje.
Teknologisk Institut

Industrielt eventyr for værktøjsmager

Der er ved at være tegnet konturerne til et industrielt internationalt eventyr for værktøjsmager Søren Toft Sørensen, Hirtshals, der er kommet i hus med en stor licensaftale med den tysk/belgisk ejede valsevirksomhed HM Rollers i Pieter Maritsburg, Sydafrika. Opfinderrådgivningen har hjulpet med at få en præcis licensaftale på plads med optioner.
Alexandra Instituttet

Fem råd til at kickstarte onlinetilstedeværelsen

Hverdagen tordner derudaf for de små, kreative virksomheder. Derfor er der sjældent tid til at sætte sig ned og tage helikopterperspektiv på forretningen. En øvelse som ellers kan bringe såvel øget kvalitet som effektivitet og vækst med sig. Dette behov har projektet Pitstop imødekommet.
Horizon 2020

Projekt UMEME – fra skrivebordets teorier til praksis i Mombasa

Fabrikkens hjul er i omdrejninger, transportbåndene kører, og produktionen er i gang. Virksomheden er mellemstor og producerer te, som er en af Kenyas store eksportvarer. Men med ét slukker alt lys, lyd og teproduktion. Strømmen er gået. For som mange andre udviklingslande er Kenya plaget af både varslede og uvarslede strømafbrydelser, som skaber store problemer i industrien, i den offentlige sektor og for kenyanerne generelt.
videnkuponer

Tværgående GTS-samarbejde inden for telemedicin

Fire GTS-institutter har sideløbende med de individuelle aktiviteter indenfor telemedicin etableret en tværgående indsatsgrupper for telemedicin. Visionen for den fælles GTS-indsats er at bidrage til at Danmark bliver internationalt foregangsland for telemedicin.

Lyse ideer

Selv de enkle opfindelser, som blot gør en mindre forskel på verdens gang, kan være længe undervejs. Det gælder for eksempel Peter Boldsens charmerende solcelledrevne blomsterlamper af plastik. Opfinderrådgivningen hjalp den industrielle designer med at spidsformulere licens- og optionsaftalen.
Energi, Energibesparelser

Energibesparelser hos vand- og kloakforsyninger

Mange danske renseanlæg, vand- og kloakforsyninger bruger meget energi. Fem førende danske virksomheder inden for energi- og forsyningsområdet har udviklet en ny service, der kan spare på energien, mindske CO2-udledningen og forbedre økonomien hos vand- og kloakforsyningerne.
Energi, Energibesparelser

Mobilen kan lære fra sig

Alexandra Instituttet har i samarbejde med en række kulturelle institutioner og virksomheder udviklet services og oplevelsestilbud, der tager udgangspunkt i mobilen som formidlingskanal.
Energi, Energibesparelser

Større brandsikkerhed gennem oplysning

Boligselskabet DOMEA har sammen med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut øget deres brandsikkerhed. Indsatsen har allerede reduceret antallet af brande.