Terma reducerer materialeforbrug og produktionstid markant med AM

Hidtil har Terma A/S haft et højt materialespild i produktionen af en særlig komponent til kampflyet F-35. Det forsvinder med 3D-print, som også reducerer produktionstiden fra 55 til knap 5 timer.

Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer stiger

Teknologisk Institut har i Sdr. Stenderup opbygget et 1.300 m2 stort forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. I anlægget er det muligt at udvikle fremtidens nye fødevareprodukter, ofte med et særligt fokus på klimaaftrykket.

Klimaforandringer giver behov for nye byggeskikke

Det danske vejr har forandret sig. Vi får mere regn, og det kommer mere intenst. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at ca. 468.000 bygninger til en værdi af 205 milliarder er i fare ved ekstreme vejrhændelser i Danmark. Derfor mener Teknologisk Institut, at vi bør ændre den måde vi bygger på, så vi fx undgår skader under opførelsen.

Nyt og bæredygtigt bærelagsmateriale har potentiale til danske veje

Bedre genanvendelse af eksisterende vejbelægning, mindre CO2-forbrug og reduceret transport. Det er nogle af de fordelene ved det nye bærelagsmateriale, som Teknologisk Institut vil optimere til danske forhold.

Vigtigheden af transparens i industrielle sikkerhedssystemer

Cybersikkerhed er et aspekt af ens elektronikprodukter, man er nødt til at kigge på, når der skal laves kravsspecifikationer til nye moduler og installationer. Krav til cybersikkerhed omfatter blandt andet adgangskontrol, softwareopdateringer og overvågning.

Mangler vi råstoffer til fremtidens byggematerialer?

Hvor meget sand, grus og ler har vi brug for, når vi bygger vores bygninger? Og hvor skal vi få det fra? Er det virkelig så svært at indvinde sand og grus, når vi bor i et land, der er bygget af lige netop dette? Og skal vi ikke blive bedre til at genanvende vores byggeaffald? Ny publikation stiller skarpt på de mange nuancer til disse spørgsmål, for der findes ikke et enkelt svar.

GTS-institut tester værnemidler 24 timer i døgnet

I takt med, at corona-virussen spreder sig til alle verdens lande, er efterspørgslen efter værnemidler eksploderet. FORCE Technology spiller en hovedrolle i forhold til at teste, om værnemidlerne lever op til europæiske standarder, og dermed er sikre at bruge for sundhedspersonalet. 

Fjernrådgivning om bl.a. indeklima

Thor Hansen, Teknologisk Institut, arbejder til daglig med bl.a. indeklima og sunde bygninger. Han fortæller, at det på trods af corona-krisen stadig er muligt at få hjælp, hvis man har behov for fx tilstandsvurderinger eller er udfordret af de store regnmængder, vi har fået, og måske nu er bekymret for, om vandindtrængen har givet skimmelsvamp.

Brintskørhed i stål – hvad er det?

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål, og test af fx bolte før installation kan give en god indikation af, om boltene indeholder hydrogen fra fremstillingsprocessen.

Teknologi og innovation kan hjælpe danske virksomheder med at nå FN’s verdensmål

Alle snakker om, at teknologien er vejen til at nå FN’s 17 verdensmål og løse den presserende klimakrise. Men det kan være svært at forestille sig hvordan, det egentlig skal ske i praksis. For at give et indblik i teknologiens mange muligheder vil denne artikel gå i dybden med fire cases, der alle har teknologi og digitale løsninger som fællesnævner.