Modellering og physics of failure

Ny forskning har afdækket faktorer, der påvirker elektroniks levetid og opstillet en ny model for fysiske fejlmekanismer.

Kend dit træbyggeri

Når man vil bygge med træ, fx CLT, er det vigtigt at søge viden om, hvordan man skal gøre, og ikke ”bygge som man plejer”, lyder det fra Teknologisk Instituts specialister.

Byggebranchen bør sætte klima øverst på dagsordenen

Den ambitiøse politiske aftale om at reducere CO2 udledningen med 70 % frem mod 2030 bør ses som en direkte opfordring til initiativer og handling fra bygge- og anlægsbranchen. For her er nok at tage fat på, lyder det fra Teknologisk Institut, der er medarrangør af event om emnet d. 2. oktober.

Nedrivningsklare bygninger er vigtig brik i cirkulær økonomi

Vi skal være bedre til at udnytte og genanvende byggematerialer fra eksisterende bygninger. Det er omdrejningspunktet for projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som Teknologisk Institut gennemfører med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

DBI melder sig ind i debatten om træbyggeri

Brandfælde, ildstorm, altødelæggende bybrande. Ordene er mange og frygten stor, efter at materialet til en arkitektkonkurrence blev offentliggjort i forbindelse med opførelsen af den nye bæredygtige bydel på Amager Fælled. DBI har dog stor tillid til, at brandkravene i bygningsreglementet nok skal sikre, at den nye bydel i træ ikke bliver en brandfælde.

Mere fokus på bevaringsværdige og fredede bygninger

Bevaringsværdige og fredede bygninger er en vigtig del af vores bebyggede miljø. Men bygningerne kræver løbende vedligehold, da bevaringsværdierne ellers kan gå tabt – og så er der ikke langt til nedrivning.

Hvornår giver det mening at anvende 3D-print?

Teknologisk Institut udvikler nye værktøjer til vurdering af konkrete potentialer i 3D-print produktion til danske virksomheder. Det sker i aktivitet støttet økonomisk af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Smart regulering af vindmøllestøj

FORCE Technology er med i DecoWind-projektet, der vil sætte spot på vindmøllestøj.  Formålet er at udvikle et nyt smart værktøj til regulering af vindmøllestøj. Innovationsfonden investerer 13 mio. kr. i projektet.

Trafikstøj har negative effekter på helbredet

Hvert år dør mindst 200-500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj. Alligevel har der ikke været tilstrækkelig politisk bevågenhed eller midler til at sikre færre trafikstøjsgener. Derfor skal nye metoder tages i brug for at skabe forståelse for de negative effekter af støj for menneskers helbred.

Skal vi virkelig betale med personlige samtaler for at få dansk sprogteknologi?

Medarbejdere fra Apple er stået frem og har fortalt, hvordan de har aflyttet og transskriberet fortrolige og personlige samtaler ført i nærheden af digitale assistenter som Siri. Formålet er at forbedre assistentens evne til at forstå og tale med brugerne. Men behøver det at koste personfølsomme oplysninger at få god sprogteknologi?