Få en god start på udvikling af medicinsk udstyr

Udvikling og markedsføring af medicinsk udstyr er stærkt reguleret, og der eksisterer derfor en mangfoldighed af faldgruber, der besværliggør, forsinker og ofte gør lancering af produkter dyrere.

Teknologisk Institut arbejder for reduceret trafikstøj

Der eksisterer et behov for udvikling af en ny slags støjreducerende asfalt, der kan erstatte den såkaldte SRS (StøjReducerende Slidlag belægning. Erfaringen viser, at hverken støjreduktion eller holdbarhed er tilstrækkelig.

DHI A/S optimerer udvikling af flydende havvindmøller i vindenergisektoren

Siden 1964 har fysiske modelforsøg været et kerneelement i DHI’s forsknings- og rådgivningsarbejde. Hos DHI’s hovedkvarter i Hørsholm ligger deres dybvandsbassin, hvor virksomheder kan teste offshore installationer under meget realistiske forhold.

It-branchens kunder stiller krav om it-sikkerhed

Softwarehuse skal ikke længere kun levere god software. På niveau med god projektledelse er it-sikkerhed blevet et konkurrenceparameter. Digitaliseringshuset Ditmer i Aarhus ændrede deres politik for samtlige medarbejdere. Alexandra Instituttet har fungeret som eksterne observatører, der  hjalp med at vurdere, hvilke faldgruber Ditmer skal holde øje med. 

Stort potentiale for printet elektronik i Danmark

Dansk industri udtrykker interesse for printet elektronik, men mangler viden, kompetencer og udstyr. Det viser to nye undersøgelser fra Teknologisk Institut.

Sæt strøm til skinken, og spar tid og energi

Forsøg med ohmsk opvarmning af kød har vist fine resultater på Teknologisk Institut. Opvarmning på rekordtid og store energibesparelser er blot nogle af fordelene.

Stigende fokus på cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

Byggebranchen står for 35 pct. af den samlede mængde affald i Danmark. Det har motiveret Teknologisk Institut til at hjælpe branchen med at finde metoder til bedst muligt at kunne genanvende materialer i byggeriet.

Terma reducerer materialeforbrug og produktionstid markant med AM

Hidtil har Terma A/S haft et højt materialespild i produktionen af en særlig komponent til kampflyet F-35. Det forsvinder med 3D-print, som også reducerer produktionstiden fra 55 til knap 5 timer.

Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer stiger

Teknologisk Institut har i Sdr. Stenderup opbygget et 1.300 m2 stort forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. I anlægget er det muligt at udvikle fremtidens nye fødevareprodukter, ofte med et særligt fokus på klimaaftrykket.

Klimaforandringer giver behov for nye byggeskikke

Det danske vejr har forandret sig. Vi får mere regn, og det kommer mere intenst. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at ca. 468.000 bygninger til en værdi af 205 milliarder er i fare ved ekstreme vejrhændelser i Danmark. Derfor mener Teknologisk Institut, at vi bør ændre den måde vi bygger på, så vi fx undgår skader under opførelsen.