Ny behandling af plastaffald skal give mere genanvendelse

Kun 15 procent af plast fra husholdningsaffald bliver genanvendt i praksis. Det vil Teknologisk Institut ændre på ved at udvikle ny plasmateknologi, som skal føre til øget genbrug af blandet plast.

Dansk startup virksomhed vil indføre automation i kabelindustrien

Relibond er en dansk startup virksomhed, som arbejder på en ny revolutionerende måde at forbinde strømkabler på. Udbygning af elnettet med avanceret højeffektive strømkabler er en del af løsningen til at tackle fremtidens energiudfordringer. Relibonds teknologi gør det mere sikkert, billigere og hurtigere at udbygge elnettet. 

Ny app skal oversætte mellem døve og hørende

Arbejdsløsheden blandt døve er skyhøj. Kun 38% af de døve i den erhvervsaktive alder er i job ifølge en rapport fra Ankestyrelsen og Det Centrale Handicapråd. Det vil folkene bag en ny app ændre på med hjælp fra Alexandra Instituttet og støtte fra InnoBooster-ordningen.

Digital sundhed i et standardiseret perspektiv

Deling af data er stadig en udfordring i sundhedsvæsnet, og skal sundhedsvæsnet for alvor være effektivt, må det løses uden at kompromittere sikkerheden. Referencearkitekturen Continua arbejder med løsninger for denne interoperabilitet.

Ny softwarerobot skal optimere vores drikkevandssystemer

Forbrugernes behov for vand ændrer sig over dagen og over året. Det gør det svært at forudsige forbruget og dermed at optimere drikkevandssystemerne. Vandselskaber efterspørger derfor nye teknologier, der kan bidrage til en mere bæredygtig vandproduktion. Måske er kunstig intelligens svaret? 

Optimeret butiksindretning med eye tracking

Et omfattende eye tracking studie for JACK & JONES har undersøgt, hvordan kunderne navigerer, hvad der fanger deres visuelle interesse og ikke mindst, hvad der ikke gør. Arbejdet resulterede i evidensbaseret rådgivning, som skal bruges i udviklingen af fremtidige butikskoncepter.

Hotelgæster nudges til kortere bade

Næste gang du er på hotel, bliver dit brusebad måske lidt kortere, end det plejer. Det er i hvert fald intentionen bag produktet ”Agurdio”, som skal nudge hotelgæster til et mere bæredygtigt brusebad. Formålet er at spare på det varme vand, reducere energiforbruget, CO2-udledningen og hotellets udgift til spildevandsafledning. 

Kan plastaffald omdannes til en råvare?

FORCE Technology har intensiveret sit arbejde med genanvendt plast igennem aktiviteten RessourceLab. Her kan virksomheder hente viden og indgå i samarbejde om udvikling af produkter, hvori der indgår genanvendt plast. Det har bl.a. været til glæde for Københavns kommune og Arla. 

Privacybeskyttelse kan blive en god forretning

Nyt europæisk teknologisamarbejde, som Alexandra Instituttet deltager i, skal gøre det lettere at dele og håndtere data uden at indhente samtykke.

Landbruget er på vej til at blive digitaliseret

I 2050 skal der produceres 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning. Det kalder på nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Her er hjælperen de mange nye digitale teknologier, der både gør landbruget mere effektivt og mere bæredygtigt.