Standarder har betydning for trafiksikkerheden

Det er vigtigt for trafiksikkerheden, at bilisterne kan orientere sig på den mørke og våde vejbane ved hjælp af vejstriberne. Det stiller store krav til vejstribernes kvalitet. FORCE Technology har mange års erfaring med måling af lys og retrorefleksion.

Mindsk sårbarhed i forsyningskæderne med additiv fremstilling

COVID-19 har vist, hvordan traditionelle forsyningskæder kan komme under pres, når grænser pludselig lukker, og leverandører er tvunget til at stoppe produktionen. Additive fremstillingsmetoder, som fx 3D-print, kan ruste industrien til lignende kriser i fremtiden.

Standarder bidrager til troværdige og tillidsfulde miljøprøvninger

Der er behov for, at standarderne omfatter de rette krav til miljølaboratoriers processer og metoder. FORCE Technology spiller her en vigtig rolle specielt indenfor krav til ledelsessystemer for laboratorier.

Hvordan skal forsyningskæder i fremtiden overvåges og kontrolleres?

Den teknologiske udvikling kan ændre måden, man overvåger og kontrollerer forsyningskæder – dermed er det muligt at undgå spild og forsinkelser, men også helt nye værditilbud kan opstå. Læs i denne artikel om nogle af de teknologiske muligheder og overvejelser, som IoT-verdenen kan bibringe nye supply chain-initiativer.

“Usynlig” service giver merværdi

HASLE Refractories er beliggende i Rønne på Bornholm og sælger ildfast beton. Et Servitization forløb har gjort virksomheden opmærksom på, at det giver merværdi at gøre de tekniske kompetencer bag den ildfaste beton mere synlig for kunderne.

Ny tegnsprogs-app, der skal fungere som sprogtolk for døve, er sendt i test

En app, der er i stand til at oversætte billeder af tegnsprog til lyd gennem telefonens kamera og mikrofon, er netop sendt i test på to specialskoler i Randers og et uddannelsescenter i Holstebro.

Forbrugerne efterlyser bedre og flere plantebaserede fødevarer

Forbrugerne efterlyser bedre smag og variation af plantebaserede alternativer til animalske fødevarer, viser ny forbrugerundersøgelse foretaget for Danish Food Innovation af Teknologisk Institut.

Tegnefilm skal formidle dokumentation af byggevarer

Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres? Det spørgsmål udfordrer stadig i bygge- og anlægsbranchen, og nu lancerer Teknologisk Institut to tegnefilm, som skal hjælpe branchen med at få styr på det komplicerede, men vigtige emne.

Lettere at måle udledning af lattergasser og ammoniak fra marker

I fremtiden skal det blive lettere og hurtigere at måle effekten af nye miljøteknologiers effekt på udledning af klimagasser. Derfor arbejder Teknologisk Institut med at udvikle nye metoder til at måle miljøteknologiers klima- og miljøeffekt i planteproduktionen.

Viden om standarder forbedrer Falcks dialog med underleverandører

Ved at have forhåndsviden om fremtidige ændringer i standarderne, kan Falck sørge for, at produkter fra deres underleverandører lever op til de kommende krav.