Fælles kurs mod mindre indlejret CO2 og energi i byggematerialer

Der er ingen vej uden om bygge- og anlægsbranchen, når Regeringens ambitiøse klimamål skal realiseres. Det kræver fokus på indlejret energi i byggematerialer, fælles fodslag og ikke mindst strengere krav og lovændringer.

Byens bygninger skal være holdbare og have godt indeklima

Danskerne bosætter sig i stigende grad i de store byer. Teknologisk Institut stiller skarpt på godt indeklima og lang holdbarhed ved nybyg og renoveringer.

Haas-Meincke satser på 3D-print

Teknologisk Institut har 3D-printet tyller i rustfrit stål og titanium til Haas-Meincke, der udvikler og producerer maskiner til småkage- kikseproduktion globalt. Det helt særlige ved tyllerne er, at de er fødevaregodkendt, og der er på hvert printede emne en komplet sporbarhed.

Hospitalspersonale indsamler medicinsk plast til genanvendelse

Læger og sygeplejersker på Rigshospitalet Glostrup indsamler i en testperiode medicinsk engangsudstyr i PVC-holdig plast, som efterfølgende sendes til genanvendelse på Teknologisk Institut.

Nye metoder skal sikre færre fatale medicin-fejldoseringer

Teknologisk Institut deltager i et nyt EU-projekt, som gennem udvikling af nye målemetoder skal sikre mere præcis medicindosering, så vi undgår fatale fejldoseringer i fremtiden.

Modellering og physics of failure

Ny forskning har afdækket faktorer, der påvirker elektroniks levetid og opstillet en ny model for fysiske fejlmekanismer.

Kend dit træbyggeri

Når man vil bygge med træ, fx CLT, er det vigtigt at søge viden om, hvordan man skal gøre, og ikke ”bygge som man plejer”, lyder det fra Teknologisk Instituts specialister.

Byggebranchen bør sætte klima øverst på dagsordenen

Den ambitiøse politiske aftale om at reducere CO2 udledningen med 70 % frem mod 2030 bør ses som en direkte opfordring til initiativer og handling fra bygge- og anlægsbranchen. For her er nok at tage fat på, lyder det fra Teknologisk Institut, der er medarrangør af event om emnet d. 2. oktober.

Nedrivningsklare bygninger er vigtig brik i cirkulær økonomi

Vi skal være bedre til at udnytte og genanvende byggematerialer fra eksisterende bygninger. Det er omdrejningspunktet for projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som Teknologisk Institut gennemfører med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

DBI melder sig ind i debatten om træbyggeri

Brandfælde, ildstorm, altødelæggende bybrande. Ordene er mange og frygten stor, efter at materialet til en arkitektkonkurrence blev offentliggjort i forbindelse med opførelsen af den nye bæredygtige bydel på Amager Fælled. DBI har dog stor tillid til, at brandkravene i bygningsreglementet nok skal sikre, at den nye bydel i træ ikke bliver en brandfælde.