Flere projekter om brandimprægneret træ på vej

Nu skal udfordringerne med ældning af brandimprægneret træ håndteres. Det skal ske gennem en række løsningsorienterede projekter og aktiviteter, som har til formål at gøre det muligt at dokumentere brandegenskaberne for brandhæmmet træ over tid.

Hvordan minimerer du risici i produktionsudstyret?

Det er afgørende for en sikker og rentabel produktion, at ændringer, der eliminerer eller reducerer uacceptable risici sker, inden produktionen sættes i gang. Læs med og bliv klogere på, hvordan du skal gribe det an i din virksomhed.

Målinger kaster nyt lys på brændeovnsforurening

Nye partikelmålinger viser, at forureningen fra brændeovne svarer til den gennemsnitlige udledning fra trafik i større byer. Tallene skal bruges til at dokumentere effekten af nye brændeovnsteknologier.

Video: Fremtidens nøgleteknologier: Avancerede sensorteknologisystemer og fotonik

Styrkede videnbroer mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner skal sikre, at forskning inden for fotonik og sensorteknologi bliver omsat til kommercielle succeser for dansk erhvervsliv.

DHI tester nyt, flydende offshore vindkoncept

Fysiske modelforsøg i DHI's bølge- og vindtestanlæg skal hjælpe vindølleindustrien med at forbedre modellerings- og testmetoder til udvikling af flydende vindmøller. Forsøgene skal bidrage til Floatstep projektet.

Beskytter coronapasset vores data tilstrækkeligt?

Alexandra Instituttet giver et bud på, hvor godt vores data er beskyttet i det nuværende pas, og hvordan vi kan optimere sikkerheden med nye teknologier.

Ny sprogteknologi læser flydende dansk

Infomedia overvåger og analyserer medieomtaler for virksomheder via mere end 200.000 mediekilder verden over. Med en ny, avanceret teknologi tilbyder de nu kunderne helt nye muligheder.

VR-træning skal hjælpe til vurdering af brandsteder

Hvordan vurderer man et brandsted, og hvornår er der brug for en brandundersøger? Det kan forsikringsselskaber blive klogere på, hvis de tager på kursus hos DBI. Som noget nyt indgår der i undervisningen nu også øvelser i virtual reality. Det sparer tid og giver virkelighedstro læring.

Cloudbaseret modellering af sedimentspredning

PlumeCast er et værktøj, som gør det muligt for ikke-eksperter at foretage kvalificerede vurderinger af miljøpåvirkninger fra spredning af sedimenter ved marine gravearbejder. PlumeCast er udviklet under DHI’s resultatkontrakt.

Ny teknologi skal muliggøre drømmen om en plantesteak

Teknologisk Institut vil som de første udvikle en bæredygtig plantesteak af nordiske råvarer. Sammen med en række projektpartnere forsøger man at nå frem til den optimale løsning.