Hvad er legionella, og hvordan undg?r du det?

Med j?vne mellemrum skriver pressen, at forekomsten af legionella smittede er steget. I denne artikel kan du l?se mere om legionella, og hvordan det spredes.

Koldt og varmt vand er en selvf?lge

Leverancen af b?de koldt og varmt brugsvand er blevet en selvf?lgelig del af driften af en bygning. Som udgangspunkt for fremstillingen af varmt og koldt brugsvand leveres der r?vand fra st?rre vandv?rker. For danske forhold er r?vandet ofte grundvand, der har en god kvalitet.

Der kan dog ske ?ndringer i vandkvaliteten ude i de enkelte bebyggelser, fx en utilsigtet v?kst af bakterielle indhold i vandet. Disse bakterier kan i v?rste fald bevirke, at vandet kan udg?re en sundhedsfare for brugerne af vandet.

Det er derfor et m?l, at driften og vedligeholdelsen af brugsvandssystemet bliver tilrettelagt, s? ?ndringer i vandkvaliteten i den enkelte beboelse bliver mindst mulig.

Drift af koldtvandsanl?g

Hvis der sker en utilsigtet opvarmning af det kolde brugsvand eksempelvis ved en samisolering med det varme brugsvand, eller hvis der er meget lange opholdstider i systemet, kan der dog ske en opblomstring af bakterieindholdet i vandet, herunder en v?kst af legionella bakterien.

Drift af varmtvandsanl?g

Driftstemperaturer

For at undg? legionella skal driftstemperaturen i varmtvandsanl?g under normal drift ikke overskride 60? C og ikke komme under 50? C noget sted i anl?gget.

Man skal dog v?re opm?rksom p? at driftstemperaturer over 60? C kan give anledning til v?kst af termofile bakterier og for?ge risikoen for skoldning.

Opholdstider

Opholdstiden i varmtvandsbeholdere og genopvarmning efter spidsbelastning skal tilpasses, s? vandtemperaturen i temperaturomr?det 20-45? C minimeres.

Temperaturen p? freml?bet af beholderen m? ikke falde til under 60? C under 20 minutters maksimalt forbrug.

Da mange varmtvandsbeholdere er overdimensionerede b?r det kontrolleres, at opholdstiden i beholderen ikke overstiger 1 d?gn.

Fakta: Hvad er legionella ? og hvordan spredes det?

  • Legionella er en gruppe bakterier, hvoraf ca. halvdelen kan give infektion (specielt er legionella pneumophila serogruppe 1 aggressiv
  • Legionella bakterien opformeres i vand, og fugtighed er derfor n?dvendigt, for at der kan ske en opformering af legionella bakterien
  • Legionella bakterien trives bedst ved 20? ? 45? grader C, og ved temperaturer over 60? grader C dr?bes bakterien
  • Legionella kan kun smitte, hvis personer ind?nder sm? vanddr?ber ? de s?kaldte aerosoler
  • N?r mennesker smittes af legionellabakterier kan de udvikle den s?kaldte legion?rsyge, en influenzalignende sygdom eller lugebet?ndelse
  • Legion?rsygen kan v?re d?delig for mennesker med nedsat modstandskraft – derfor er patienter p? fx sygehuse eller beboere p? plejehjem s?rligt udsatte

FORCE Technology giver gerne flere detaljerede anbefalinger til at undg? legionella i brugsvandssystemer.

L?s hele artiklen?her og find kontaktoplysninger