DHI 50 års jubilæum; Vindmøller

Vindmøller på havet – fra politik til virkelighed

Af Dorthe Christiansen, informationschef, GTS – Godkendt Teknologisk Service

I øjeblikket foregår der en stor udbygning af vindmøllerparker i Nordsøen. Men at producere energi på havet er i dag kostbart og lader sig kun gøre ved hjælp af statsstøtte. Det vil ny projektbevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation gøre noget ved.

GTS-instituttet DHI vil i projektet udvikle og forbedre de beregningsmodeller, som vindmølleindustrien i dag bruger i arbejdet med at designe, opføre og vedligeholde vindmølleparker på havet.

”Kravene og udfordringerne i forhold til at bygge vindmøller på havet er til at få øje på. Vindmølleindustriens rolle er at sikre, at det bliver gjort mest optimalt, sikkert og så billigt som muligt. Men hvor er der mest vind? Og hvilken belastning fra bølger og strøm skal fundamenter designes for? Det er blot et par af de spørgsmål, der skal findes svar på, inden man kan opsætte vindmølleparker på havet.”, fortæller Jacob Tornfeldt Sørensen, fra GTS-instituttet DHI.

Mere præcist design giver store besparelser

Industrien skønner, at eksempelvis en 1m lavere ekstrembølgehøjde kan give en besparelse på et tocifret millionbeløb på fundamenter og andre supportstrukturer i en vindmøllepark. Så det er ikke småpenge, der kan spares, når det bliver muligt at designe vindmøllerne mere præcist efter forholdene.

DHI leverer allerede i dag software med beregningsmodeller, der kan bruges i såvel designfasen som under installation- og konstruktionsfasen. Men der er fortsat rig mulighed for forbedringer med dele af de eksisterende beregningsmodeller og analysemetoder:

”Det betyder, at designerne sikrer konstruktionerne mere end nødvendigt for at være helt sikre på, at vindmøllen ikke lider overlast. Derfor vil vi i aktiviteten bl.a. udvikle langt mere nøjagtige beregningsmodeller, der kan bruges til at designe vindmøller på havet, der matcher forholdene mere præcist. Dermed sker der en værdiskabelse i kraft af den software og data, som rådgiverne og andre bruger. Ambitionen er, at virksomhederne selv skal kunne bruge de nye beregningsmodeller, så deres implementering er mindre afhængig af DHI’s eksperter”, fortæller Jacob Tornfeldt Sørensen.

DONG Energy glæder sig over aktiviteten

En af de virksomheder, der glæder sig over den nye aktivitet, er DONG Energy. Niels Jacob Tarp-Johansen fra DONG Energy, Wind Power, siger om aktiviteten:

”DHI’s MIKE er af høj kvalitet og helt afgørende for optimeringen af design af vindmøller på havet. Men i forhold til betydningen af ekstreme bølger og vindforhold er der plads til forbedringer. Hvis prisen på energi fra vindmøller på havet skal nedsættes, er det afgørende at udvikle nye forbedrede beregningsmodeller. Der er derfor tale om et godt initiativ, som vil reducere usikkerheden i forbindelse med design af vindmøller på havet og dermed gøre energiformen mere rentabel.”

Danmark har altid stået stærkt på området for vedvarende energi og denne position skal fastholdes og udbygges, mener Jacob Tornfeldt Sørensen. Han ser projektmidlerne som et væsentligt element i at fastholde den danske førertrøje inden for havenergi og vindenergi i særdeleshed.

Læs mere om projektet på bedreinnovation.dk