standarder

Standarder for produktudvikling gavner virksomhederne

Af Nanna Bastved, DELTA

Der er en tendens til, at myndighederne øger reguleringen på området for produktudvikling. Som travl virksomhed kan man opleve denne stigning i eksterne krav som et problem, der forstyrrer arbejdsfreden og kræver flere ressourcer. Men standarderne kan faktisk være en god løftestang til at forbedre virksomhedens evne til succes.

Både internationale og nationale myndigheder (fx FDA) har øget deres fokus på regulering på området for produktudvikling for at sikre produktkvaliteten af nye produkter. Trenden er, at flere og flere standarder ikke kun sætter produktkrav, men også omfatter krav til virksomhedernes udviklingsprocesser.

Et godt eksempel er den europæiske automobilindustri, der i forbindelse med begrebet Product Line kræver, at alle leverandører får modenhedsvurderet deres udviklingsprojekter to gange under forløbet efter ISO/IEC 15504.

Modenhedsvurderinger giver input til forbedringer

Modenhed refererer til en række definerede processer, der inkluderer procesbeskrivelser, metoder, værktøjer og instruerede ansatte, som er indarbejdet (institutionaliseret) i organisationen.

Ved at gennemføre et assessment af hvor godt virksomheden efterlever egne processer, og hvor godt den lever op til den anvendte modenhedsstandard, kan virksomheden få konkretiseret sine styrker og svagheder og få input til værdiskabende forbedringstiltag.

Høj modenhed tiltrækker kvalificeret arbejdskraft

Indadtil i virksomheden betyder en højere modenhed mere effektive arbejdsprocesser og dermed en øget professionalisme. Organisationer, der øger deres modenhed, kan fra top til bund mærke en væsentlig bedre og ordentlig arbejdsform, mindre omarbejde, færre fejl og en større tilfredshed med det, der præsteres. Virksomhedens topledelse kan desuden følge virksomhedens modenhedsudvikling under de løbende forbedringstiltag.

En sidegevinst er, at høj modenhed tiltrækker flere uopfordrede ansøgninger fra markedets dygtigste kandidater, som foretrækker at arbejde i en professionel og velfungerende virksomhed.

Flere standarder indeholder modenhedsmodeller

I dag refereres til en række standarder – industristandarder såvel som internationale standarder – som modenhedsmodeller. De mest anvendte er SPICE ISO/IEC 15504 (er p.t. ved at blive gennemredigeret til ISO/IEC 330xx serien) og CMMI® (Capability Maturity Model Integration).

Disse modenhedsmodeller er skabt af flere tusind mennesker gennem konsensus om, hvad der skal til for at sikre en professionel produktudvikling. På overfladen er modellerne forskellige, hvad angår antallet af processer de indeholder, men under overfladen er det de samme krav der stilles til arbejdsgange og aktiviteter.

Øget effektivitet med CMMI-modenhedsmodellen

Målet med at bruge en model som CMMI til at udvikle virksomheden er at øge virksomhedens effektivitet. Rationalet er, at ved at bruge den metodik og viden, der ligger i CMMI-modellen, bliver man som virksomhed hurtigere klar over egne styrker og svagheder og rammer derfor rigtigt med de forbedringstiltag, man sætter i gang. Forbedringstiltagene er funderet på modellens viden om best practice indenfor udvikling.

National undersøgelse af virksomheders modenhed

DELTA gennemfører for øjeblikket en stor national undersøgelse, ProductAbility, sammen med en lang række partnere. Målet med undersøgelsen er at tegne et ’modenhedslandkort’ for Danmark, der kan bruges på forskellige niveauer til at styrke vores konkurrenceevne.

Alle produktudviklingsvirksomheder opfordres til at deltage i undersøgelsen. Som deltagende virksomhed får man mulighed for at forholde sig til kravene i modenhedsmodellerne.

Læs mere.