Psykologi og data sikrer brugervenlige produkter

Hvordan sikrer man, at nyt medicinsk udstyr bliver anvendt efter hensigten? Og at legetøj har et design, der falder i børnenes smag? Det kan man få svar på i nyt testcenter hos FORCE Technology. Testfaciliteten kombinerer psykologi og digitale sensorteknologier og er en af de første af sin art.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology har etableret ”Designpsykologisk Testcenter”. Her er der investeret i det nyeste og mest avancerede måleudstyr indenfor digitale sensorteknologier herunder eye tracking, EEG, GSR og EKG. I det nye testcenter rådgiver afdelingens psykologer omkring brugbarhed, brugervenlighed og brugeroplevelse i forbindelse med produkter som eksempelvis legetøj, fødevarer og medicinsk udstyr.

Digitale sensorteknologier opfanger, hvordan mennesker reagerer

Fordelen ved målemetoder som fx eye tracking er, at det er muligt at måle præcis, hvad en person ser på samt deres psykologiske reaktioner på situationen:

”Når vi kombinerer eye tracking med eksempelvis GSR udstyret, kan vi få indblik i præcis, hvad en person oplever som svært og nemt at forstå eller bruge. Vi kan se præcis, hvad personen kigger på, når deres stressniveau er højt og dermed udlede, hvad man med fordel kan forbedre, hvis man vil reducere stressniveauet”, forklarer Thomas Koester, psykolog.

Psykologerne sammenholder de data, der er opsamlet ved hjælp af sensorteknologierne, med resultater fra deres psykologiske analyser. Psykologernes viden om, hvordan mennesker fungerer mentalt er essentiel i denne sammenhæng:

”Det drejer sig altså om den kontekstuelle forståelse af det menneske, der bliver målt på. Det kan både være den bekymrede patient eller den stressede medarbejder. Hele denne psykologiske forståelse af konteksten skal lægges til grund for tolkningen af resultaterne”, forklarer Thomas Koester.

Moderne feltstudier

Udover kombinationen af måleudstyret og den psykologiske ekspertise har testfaciliteten en yderligere dimension. Undersøgelserne foregår nemlig i felten fremfor på et laboratorium – men med samme avancerede måleudstyr, som anvendes i laboratorier, blot i nye mobile udgaver. Det er en stor fordel at tests foregår i et realistisk miljø, hvor personen bruger de produkter eller services, som undersøgelsen drejer sig om. Testcenteret samler dermed det bedste fra begge metoder; laboratoriets præcise måling og feltarbejdets høje realisme.

Fakta

De digitale sensorteknologier måler fysiologiske parametre såsom hjerterytme, øjenbevægelser, neurologisk aktivitet og svedrespons.

EEG-måling registrerer elektrisk aktivitet i hjernen. Dette indikerer graden af engagement, mental belastning og følelsesmæssig respons på et produkt, miljø eller service.

EKG er måling af hjerterytme. Variationer i hjerterytme er en indikator for stressreaktioner.

GSR er måling af svedproduktion. Dette er en indikator for kroppens mobilisering af beredskab i en stresset situation.
Mobil eye tracking måler pupillernes bevægelser og gør det derved muligt at måle, hvad en person kigger på. Derved opnås information om, hvad personen tildeler særlig interesse – og hvad hun eventuelt helt overser.

Billede: DELTA/FORCE Technology

Denne case er udgivet i publikationen “Mere damp på de digitale kedler”. Læs rapporten her

Ude efter rådgivning – ansøg om tilskud!

Er du en lille eller mellemstor virksomhed, og har du potentiale og ambition om at vækste? Så kan du nu ansøge om at få rådgivning om automatisering og digitalisering af din produktion med hjælp fra “Erhvervspartnerskabet for Avanceret produktion”, som GTS-nettet er en del af. Formålet med erhvervspartnerskabet er at fremme en teknologisk og digital omstilling i de små- og mellemstore produktionsvirksomheder.

Læs mere her