Ekspertviden om standarder sparer tid for virksomheder

LB Altimeters havde brug for bevis for, at deres produkter overholder gældende MIL-standarder. FORCE Technology’s fagspecialister bistod med målrettede tests og viden om standarderne, som gav LB Altimeters den nødvendige dokumentation.

De unge vil bygge med træ

Kursus om trækonstruktioner er tilbage på det ordinære skema på DTU, efter en femårig pause. Interessen fra de studerende er overvældende, og allerede nu er tilmeldingerne til kurset dobbelt så højt som forventet.

DBI snart klar til brandtest i ny stor ovn

DBI har investeret i en ny, stor ovn og indleder om få dage de første kontroltests af ovnens funktioner. Dermed forventes det, at DBI kan tilbyde akkrediterede brandtests i ovnen fra slutningen af februar.

Samarbejde om innovation med udspring i testfaciliteter

Nøglen til en mere innovativ virksomhed findes ofte i brugen af ny viden og teknologi. Men hvordan omsætter du den gode idé til innovative løsninger? En af mulighederne er et samarbejde om innovation med GTS-institutter.

Projekt om pålidelighed i produktudviklingen

Høj pålidelighed, kort udviklingstid og lave omkostninger er alle tre vigtige faktorer i forbindelse med udvikling af nye produkter.  Heldigvis er det muligt at opnå alle tre ting på én gang, hvis man vel at mærke gør det rigtige fra starten.

GTS: Giver danske virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for transport

Arbejder du i en transportvirksomhed, eller med udvikling af nye teknologier inden for transport? Og vil du gerne vide mere om, hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området?

Byggeriets parter mangler dokumentation – men de ved det ikke

En byggevare skal være egnet til anvendelsen. Det lyder både fornuftigt og simpelt, men i praksis kan det være svært at gennemskue om en byggevare er egnet til det, man gerne vil bruge den til.

Kalibreringscertifikater fra FORCE Technology gør målinger nemme

Explicit producerer sensorsystemer til emissionsmålinger fra skibe, som er udviklet i samarbejde med FORCE Technology, og med kalibreringscertifikaterne er emissionsmålesystemet lige til at gå til for myndighederne.

Når fuldskala systemtest bliver kæmpestore

Hvis man udvikler udstyr, der består af mange forskellige komponenter, så er systemtest et vigtigt værktøj til at sikre udstyrets pålidelighed. Ved hjælp af systemtest er det muligt at afdække, om det samlede system man udvikler, fungerer i drift.

Få succes med at udvikle IoT-produkter i prædefinerede IoT-økosystemer

IoT-løsninger indeholder et kæmpe potentiale - ikke mindst på grund af de data, de kan levere. Men IoT-løsninger skal implementeres ordentligt og med basis i en god kravspecification. Ellers opstår problemer og ekstraudgifter, eller også ender man med en IoT-løsning, der ikke løser opgaven.