Nedrivningsklare bygninger er vigtig brik i cirkulær økonomi

Vi skal være bedre til at udnytte og genanvende byggematerialer fra eksisterende bygninger. Det er omdrejningspunktet for projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som Teknologisk Institut gennemfører med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Hvornår giver det mening at anvende 3D-print?

Teknologisk Institut udvikler nye værktøjer til vurdering af konkrete potentialer i 3D-print produktion til danske virksomheder. Det sker i aktivitet støttet økonomisk af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Pålidelighed i produktudviklingen

Hvordan får vi pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Og hvilke værktøjer skal vi fokusere på for at få mest værdi for pengene?  Det er relevante spørgsmål, når man ønsker at optimere kvalitet, produktudviklingsomkostninger og time-to-market for et nyt produkt med elektronik i.

Er du interesseret i en mere innovativ fremtid?

Du ved det sikkert godt: Ny viden og teknologi i produkter og processer er nøglen til mere innovation i bygge- og anlægsbranchen. Men hvordan kommer du i gang med at anvende de nye muligheder? 

Skal din fremtid være mere innovativ?

Du ved det sikkert godt: Ny teknologi i produkter og processer er nøglen til en mere innovativ virksomhed. Men hvordan kommer du i gang med at implementere de nye muligheder?

Optimal produktlyd højner kvaliteten

God produktlyd bidrager til et positivt helhedsindtryk af produkters kvalitet. Lyden fra produkter skal designes og må ikke bare være et tilfældigt 'spildprodukt'.

Digitale vidundermidler eller ønsketænkning?

I dag har de fleste hørt om tekniske begreber som f.eks. Internet of Things, Machine Learning og droner. Men hvad er status på disse datadrevne teknologier og brugen af dem reelt set? Det kan du få indsigt i her.

Tag plads og lær om “tingenes internet”

I anledning af festivalen IoT Week har Alexandra Instituttet opsat en interaktiv bænk i Byparken ved Musikhuset i Aarhus. Bænken er koblet til nettet og kan gøre borgerne klogere på IoT og teknologiens mange muligheder.

Tilgængelighed af data har stor indflydelse på IoT-udviklingen

Internet of Things udvikler sig hurtigt rundt omkring i samfundet, hvilket der er en god grund til. Udviklingen er nemlig drevet af en lang række faktorer relateret til en stigende tilgængelighed, herunder nye standarder, platforme og lavere omkostninger af sensorer.

Satelitter og pyrochok

Det kræver enorme kræfter at sende en satellit ud i rummet. Inden opsendelsen skal satellitters udstyr derfor gennemtestes for sikre at det kan holde til de chokbelastninger, som en opsendelse vil føre med sig.