Standarder

Organisering og udvikling af standarder

Af Anders P. Mynster

Standarder bliver udviklet af en ekspertgruppe. I praksis er det de enkelte nationale standardiseringsorganisationer der udpeger de nationale eksperter, som er medlemmer af internationale eller europæiske komiteer og arbejdsgrupper. I Danmark foregår standardiseringsarbejdet på fire niveauer: dansk, nordisk, europæisk og internationalt niveau. Det europæiske og det internationale arbejde er det dominerende.

En standard har flere forskellige udviklingsstadier. Det første stadie er, at nogen skal få den idé, at det er relevant at udvikle en standard på området. Det kan fx være fordi der er kommet ny teknologi, som medfører nye krav, eller fordi det er vurderet, at de gamle standarder ikke tager hånd om et specifikt problem. Derfor bliver der fremsat et forslag om et nyt emne af et komitemedlem, eller fra en højere instans, fx EU-komissionen.

Dette betegnes New work item Proposal (NP). Hvis dette forslag bliver accepteret, vil det første udkast af standarden blive skrevet, normalt af en arbejdsgruppe nedsat af komiteen. Dette dokument kaldes working draft (WD). Når komiteen er tilfreds med udkastet, bliver det kaldt et comittee draft (CD) og sendt til afstemning, dvs. voting og bliver dermed (CDV), hos de nationale myndigheder. Her er normalt mange kommentarer til standarden.

At følge processen sikrer kvaliteten i alle udgivne standarder

Disse bliver indarbejdet, og hvis komiteen er tilfreds, bliver standarden angivet som sidste draft fra komiteen (FCD) og til sidst sendt til endelige accept/afvisning som final draft international standard (FDIS). Her ses desuden også, at der er en tilsvarende process for fx tekniske rapporter (TR) og lignende. Det vigtige er, at alle standarder følger denne proces og derved bliver kvaliteten sikret i alle de endeligt udgivne standarder.

At det tager tid at udvikle en standard kommer af, at der ofte kun er 2 møder om året. Møderne er komitemøder af en uges varighed, og de foregår forskellige steder over hele kloden. På møderne sker arbejdet i arbejdsgrupper, som består af ca. 15 til 30 deltagere. Imellem møderne sker der tilretning af dokumentet på basis af et overstået møde.

Det opdaterede dokument sendes ud til kommentering i medlemslandene i god tid før det næste møde, hvilket kan resultere i flere hundrede kommentarer. Arbejdet kan foregå i op til 2 år, før der skiftes til næste type fra fx WD til CD (se figur 1). Forud for møderne er der en afstemning i de enkelte medlemslande. Det er derfor ikke ualmindeligt, at en standard er 5 til 7 år undervejs.

Læs mere på DELTA