elektronik

Nye regler for elektronik i køretøjer

Fra 1. november 2014 træder det “nye” EU automotive rammedirektiv 2007/46/EC i kraft.

Det gamle direktiv lever ikke op til nutiden elektronik

Nutidens køretøjer er markant anderledes indrettet i forhold til de køretøjer der var på vejene i 1970, hvor automotive EU-direktiv 70/156/EØF så dagens lys. Siden 1972 har mængder af elektroniske systemer og komponenter fundet vej ind i biler, busser og lastbiler, og de er nu en væsentlig del af køretøjernes aktive og passive sikkerhedssystemer, der beskytter såvel føreren, de øvrige passagerer som andre trafikanter.

Fokus på færdselssikkerhed

Direktiv 2007/46/EC fastsætter ’en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer’, som der står i artikel 1.

Elektronisk udstyr til biler skal opfylde de tekniske krav i UNECE regulation 10 edition 3, inden det ibrugtages eller markedsføres i EU. Elektronisk udstyr til biler, som ikke er ’aftermarket equipment’, eller som sikrer ’the immunity of the driver’ (iht. punkt 2.12), skal følge typegodkendelsesproceduren som specificeret i UNECE regulation 10 edition 3 og skal (store) E-mærkes. Hvis produktet tillige er omfattet af andre relevante EU direktiver, skal disse også følges, og i det omfang disse specificerer dette, skal produktet tillige CE-mærkes. Et eksempel er
EU-radio- og teleterminaludstyrsdirektivet, 1999/5.

Læs hele artikel hos DELTA Agenda.