Hvor længe lever elektronikken?

Kendskab til levetiden af elektronikken i moderne produkter er vigtig, når man skal vurdere og dokumentere produkters pålidelighed. Her kan du læse om nogle af de spændende tiltag, som FORCE Technology arbejder med for at fastlægge levetid af elektronik brugt i vidt forskellige situationer. 

Af Kim Albert Schmidt, FORCE Technology

Elektronik spiller en stor rolle omkring korrekt funktion af stort set alle moderne produkter og systemer. Kendskab til elektronikkens levetid er derfor vigtig, når systemernes pålidelighed skal vurderes og dokumenteres.

Vi får til stadighed flere og bedre muligheder for at lave detaljerede beregninger og simuleringer, når vi udvikler nye produkter. Selvom vi dermed ikke behøver så mange fysiske tests, som i ”de gode gamle dage”, er der stadig brug for fysiske test for at finde praktiske data for levetid af elektronik. I denne artikel fortæller vi om nogle af de spændende tiltag, som FORCE Technology arbejder med omkring brug af fysiske test for at fastlægge levetid af elektronik brugt i vidt forskellige situationer.

Forstå årsagerne til produkter fejler

Det overordnede begreb for dette arbejde kaldes for Physics of Failure. Kort fortalt kan man sige, at dette handler om at forstå de grundlæggende mekanismer (failure mechanisms), som ligger bag fejlet elektronik, når årsagen undersøges helt til bunds. Ordet ’physics’ skal forstås ret bredt, da vi fx også arbejder med kemiske årsager.

Når vi kender de måder, et nyt produkt kan fejle på (failure modes), kan vi finde de grundlæggende fejlmekanismer, og sammen med en analyse af de stressfaktorer produktet udsættes for gennem dets levetid kan vi bruge såkaldte Accelerations Modeller til at finde en sammenhæng mellem levetid i ’virkeligheden’ og under en Accelereret Levetids Test (ALT) udført i laboratoriet. Kortlægning af de stressfaktorer et produkt udsættes for i løbet af dets levetid kaldes for en Mission Profile analyse. Der kan naturligvis sagtens være tale om flere forskellige scenarier for stressfaktorer for et givet produkts levetid (mine børns mobiltelefoner bliver nok udsat for mere stress end min mobil!).

Det er netop test med de forskellige relevante stressfaktorer, der skal udføres i det Lean Mean ALT Lab, FORCE Technology er ved at opbygge under vores arbejde med Physics of Failure. Lean Mean ALT Lab er egentlig en arbejdstitel, hvor Lean indikerer, at det skal være et effektivt laboratorium og Mean indikerer, at vi skal kunne testet med meget kraftige stressfaktorer – og det gerne samtidigt! ALT betyder, at formålet med laboratoriet er at bruge Accelererede Tests til at finde Levetiden.

Der findes flere typer af pålidelighedstest, og dem kan du læse meget mere om i den fulde artikel, som du finder her