elektronik

Korrosion af elektronik

Af Kim A. Schmidt

Det er vel ingen hemmelighed at korrosion er et stort og komplekst fagområde med utrolig mange facetter, og at brug af elektronik i stadigt mere og mere barske omgivelser ikke er uproblematisk ? Men hvordan skal man så kunne finde hoved og hale i denne jungle, og hvordan kan man holde sig orienteret sig om det sidste nye?

Vi gør alt det som eksperterne fraråder

Korrosion af elektronik er stadig et nicheområde i forhold til korrosion set helt generelt. Når vi laver elektronik, gør vi stort alt det, som eksperterne på korrosion fraråder: Vi blander mange forskellige metaller, vi sørger for at tilføre elektriske spændingsforskelle, vi risikerer at have forureninger fra fremstillingsprocesserne, og vi bruger elektronikken i alskens forskellige omgivelser med fugt, salt, sved og lignende ’grimme sager’.

Vigtige pointer om korrosion af elektronik

Disse forhold gør også, at viden fra den traditionelle korrosionsverden risikerer at komme til kort med hensyn til elektronik. Derfor er det nødvendigt med speciel fokus på korrosion og elektronik. Her er at par vigtige pointer om korrosion:

  • Cykliske salttågetests passer bedre med virkeligheden end konstante salttågetests.
  • Det er (stadig) meget svært at omsætte resultater fra korrosionstests til forventet levetid i den virkelige verden.
  • ’Ridsetest’ og ’Mass loss of coupons’ kan være gode metrikker til korrosionstest af maling og råmaterialer. Men de giver stort set ingen mening i forbindelse med korrosion af elektronik.
  • Der kommer stadig flere og flere kombinerede korrosions tests, hvor der ud over det korrosive element fx også bruges vekslinger med både temperatur og fugt.
  • Automotivebranchen har en kæmpeviden omkring korrosion af malinger og materialer. Men det er også tydeligt, at denne viden ikke kan bruges direkte mht. til korrosion af de elektroniske dele i bilerne. Derfor arbejdes der pt. ret meget for at opbygge viden omkring korrosion af elektronik indenfor automotive. Der tales bl.a. meget om den nye VDA-test, som er en speciel udgave af en cyklisk salttågetest. Det er dog stadig en test, som er målrettet maling og materialer.
  • Coating er et af virkemidlerne for at opnå robust elektronik i forhold til korrosion. Og der kommer hele tiden nye teknikker, materialer og metoder til dette. Men renhed inden coatingen er stadig altafgørende med hensyn til den opnåede faktiske beskyttelse.
  • Elektronik, der anvendes i mobile applikationer, vil uvilkårligt blive udsat for lange perioder med høj relativ fugtighed (også kaldet ”Time of Wetness, TOW”), og gentagne tilfælde med kondensnedslag.
  • Der udvikles stadig nye og bedre simuleringsværktøjer indenfor korrosionsområdet. Og de kan bringes til at passe godt til de mere enkle korrosionsmekanismer. Der er dog stadig lang vej til en realistisk simulering af korrosion af et komplet elektronikprodukt.

Korrosion er meget kompleks

Det er ofte små detaljer, som afgør hvorledes en korrosionstest af produkter med elektronik falder ud. Dette kan opleves, som om der er et stort element af tilfældigheder ved korrosionstest. I virkeligheden dækker dette nok over, at korrosion er et meget kompleks emne, og at små praktiske detaljer ved testobjekterne derfor kan være afgørende for resultatet.

Dette betyder bl.a., at det kan være svært at sammenligne erfaringer på tværs af forskellige korrosionstests med forskellige produkter. Og at det kan være svært at lave beregninger og simuleringer, som kan give et entydigt bud på, hvordan den praktisk opnåelige robusthed overfor korrosion for et givet produkt vil blive.

 

Læs mere