lydkvalitet

Hvordan måler vi bedst lydkvaliteten af reproduceret lyd?

Det gælder om at få styr på måleværktøjerne, når man tester nye produkter, der reproducerer lyd.

Stolt dansk tradition med høj lydkvalitet

Dansk højttalerindustri har en lang og stolt tradition for at udvikle innovative produkter med høj lydkvalitet og unikt design. Danmark har i dag en stærk position på verdensmarkedet for produkter, der reproducerer lyd som fx højttalere, høretelefoner og høreapparater. I kølvandet på det har vi oparbejdet en unik viden om reproduceret lyd, som er værd at værne om og forædle, så vi også fremover kan sikre vores internationale førerposition.

Måling af lydkvalitet

Men hvad er egentlig kvalitet af reproduceret lyd? Når virksomheder måler lydkvaliteten af deres produkter, tager de typisk udgangspunkt i en fysisk måling, hvor den afspillede lyd opfanges via en mikrofon. Men denne elektroakustiske vinkel matcher ikke altid den menneskelige perception af lyden.

Ved at benytte lytteforsøg, kommer man tættere på brugerens opfattelse af lyden. DELTA SenseLab udførte fornyligt en lyttetest af System Audios kompakthøjttaler, Q113 Evolution. I Ingenøren i november 2013 fortalte Ole Witthøft fra System Audio om sine gode erfaringer med at kombinere de fysiske målinger med lytteforsøg:

”Det er jo ikke fordi, denne verden mangler måder at teste højttalere på, men det er velkendt at måleudstyret ikke fortæller os den fulde sandhed om højttalernes lyd. Vores menneskelige ører kan høre mere end vi kan måle, og i dette projekt har vi lavet omfattende lytteprøver, hvor vi efterfølgende har arbejdet med højttalernes klang, så vores ører til sidst er blevet glade for resultatet. Måleudstyret kunne ikke have hjulpet her.”

Erfaringsudveksling i fortroligt forum

For at styrke Danmarks position på verdensmarkedet og sikre, at vores fagfolk har den nyeste og bedste viden på området, har DELTA startet Dansk Audioklub for fagspecialister indenfor reproducerbar lyd. Her kan man i et lukket og fortroligt forum udveksle erfaringer om måleudstyr, måleparametre, statistiske beregningsmetoder, samt udførelse af lytteforsøg. I Dansk Audioklub bidrager alle med deres specialviden og oplever på den måde en win-win situation, idet alle får ajourført deres viden.

Læs hele artiklen på DELTA Agenda.