Hurtig udvikling af høreapparater øger behovet for opdaterede standarder

Høreapparater har gennem årene udviklet sig fra simple analoge lydforstærkere til digitale multi-funktionelle medical devices med indbyggede trådløse funktioner. Standarderne skal følge med udviklingen, og det er et arbejde DELTA er en del af. 

Dansk industri står for næsten halvdelen af det globale salg af høreapparater, og derfor har dansk deltagelse i standardiseringsarbejde betydning.

Arbejdsgruppen WG 13

IEC´s tekniske komité 29 for elektroakustik har altid været rammen for arbejdsgruppen WG 13 for høreapparater. Gruppens behov for teknisk indsigt er imidlertid vokset kraftigt gennem årene, hvilket også bemærkes ved, at antallet af eksperter i gruppen er stigende og nærmer sig 40. Japan, flere Europæiske lande, Brasilien og USA m.fl. er repræsenteret. Gert Ravn fra DELTA er convenor for IEC TC 29, WG 13.

Globalisering og voksende myndighedskrav til medical devices er blandt de primære årsager til det stigende aktivitetsniveau i WG 13. Den produktspecifikke standard IEC 60601-2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems er trods forholdsvis kort historik allerede under revision for 3. gang.

Fokus på EMC

Desuden er EMC et særligt fokusområde, fordi høreapparater har større udfordringer end mange andre produkter, når en mobiltelefon holdes ved øret og dermed på få millimeters afstand fra høreapparatet. WG 13 arbejder pt. med 5. udgave af IEC 60118-13: Hearing aid EMC.

Forstærkning af tale har – naturligvis – en særlig vigtig rolle, som ligger til grund for udviklingen af IEC 60118-15: Methods for characterising signal processing in hearing aids with a speech-like signal.

WG 13 arbejder endvidere på udvikling af en ny type kunstigt øre, som kan dokumentere akustiske højfrekvensegenskaber i høreapparater.

Få mere info og læs hele artiklen her

Foto: DELTA/FORCE Technology