Fusionen der styrker GTS-opgaven og dansk erhvervsliv

DELTA og FORCE Technology er fusioneret og skaber dermed Danmarks største GTS-institut. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia. kr. i omsætning er målet blandt andet at blive den centrale samarbejdspartner i Norden, når det handler om at digitalisere produktion, produkter og processer. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Med indgangen til det nye år er fusionen mellem de to GTS-institutter DELTA og FORCE Technology gennemført. Øjvind Andersen Clement, CEO i FORCE Technology og Juan Farré tidligere CEO i DELTA og nuværende CTO i FORCE Technology, fortæller her om baggrunden for fusionen, hvordan den bliver til glæde for dansk erhvervsliv og ambitionerne for fremtidens FORCE Technology.

Sammen er vi et stærkere GTS-institut

Juan Farré fortæller, at DELTA for nogle år siden var igennem nogle udfordrende år, men efter en større forandringsproces med øget fokusering lykkedes det at vende udviklingen og gøre forretningen sund igen. Men med det meldte sig et nyt spørgsmål: For hvordan kunne DELTA fremtidssikres, så GTS-instituttet ikke kom i vanskeligheder igen og på en måde, som var i tråd med GTS-rollen og til gavn for dansk erhvervsliv?

”Vi havde et kæmpe uforløst potentiale og en masse kompetencer, som vi ikke løftede fuldt ud. For os handlede det om at finde en løsning, hvor vi var tro mod GTS-rollen. Ser man på FORCE Technology og DELTA, så har vi det til fælles, at vi er opstået med udgangspunkt i en række vellykkede fusioner – og der er en rigtig god synergi mellem vores virksomheder. FORCE Technology har en masse viden om drift, hvor vi i DELTA er lidt mere forankrede i udviklingsfaserne. Så vores viden fra udviklingslaboratoriet kan vi med hjælp fra FORCE Technology løfte ud i driften, og driften kan på den anden side få glæde af DELTA’s måde at arbejde på i laboratoriet”, fortæller Juan Farré.

Foto: Juan Fareé, CTO i FORCE Technology

Digitaliseringsbølgen har også ramt de to GTS-institutter, og ved at slå sig sammen forventer Juan Farré og Øjvind Andersen Clement, at deres ambition om at bringe digitale teknologier i anvendelse i dansk erhvervsliv virkelig får et boost. Men samtidig er der brug for at ”tage sin egen medicin”, fortæller Øjvind Andersen Clement:

”I FORCE Technology har vi udført meget manuelt arbejde. Vi skal i de kommende år styrke og udbygge vores forretning ved i højere grad at anvende digitale teknologier. Vi skal derfor i de kommende år digitalisere vores egen forretning, produkter og ydelser. For os er opgaven at komme igennem denne rejse før andre, og derfor så vi en masse muligheder med DELTA. Når vi går i gang med at digitalisere vores egen forretning, og dermed tager vores egen medicin, så bliver vi også eksperter i, hvordan man kan arbejde med det – og her vil sigtet hele tiden være på, hvordan vi bringer digitalisering ind i vores ydelser. For det store spørgsmål er jo, hvordan man i praksis bringer ting, der ikke er digitale, til at blive det”.

Foto: Øjvind Andersen Clement, CEO i FORCE Technology

I forbindelse med fusionen er alle forretningsområder på de to GTS-institutter gået igennem, og det viste sig, at der ikke var et eneste område, hvor de arbejdede med helt det samme, men flere områder, hvor de komplementerede hinanden.

”I forbindelse med fusionen har vi dokumenteret vores forretning på hvert af de 57 forretningsområder. Dokumentation kan bruges i vores organisation, så kollegaer kan orientere sig i, hvad andre laver, og vi kan allerede se, at det nogle steder, så småt begynder at spire. Ambitionen er, at virksomhederne hos os kan komme og få ny viden, teknologi, test og rådgivning fra en ny idé opstår til den fungerer i drift”, siger Juan Farré.

At være GTS-institut er noget helt særligt

Det har altid betydet meget for både DELTA og FORCE Technology at være et GTS-institut, og med fusionen vil evnen til at udføre rollen som GTS-institut til fordel for dansk erhvervsliv blive yderligere styrket. Det understreger det nye ledelsesteam i FORCE Technology.

”Det helt særlige ved fremtidens FORCE Technology er, at det at være et GTS-institut ligger dybt i vores DNA og på den måde gennemsyrer GTS alt, hvad vi er. Vi kan ved hjælp af resultatkontraktaktiviteterne bringe os på forkant, og den viden, vi udvikler her, stiller vi til rådighed for danske virksomheder. Et andet helt centralt element er vores uvildighed, som er helt unik. Desuden har vi hele den underliggende teknologiske værktøjskasse i form af vores teknologier, faciliteter og laboratorier. Når vi kan matche alt dette med digitalisering kan vores kompetencer for alvor komme til sin ret”, siger Øjvind Andersen Clement og fortsætter:

”Der findes mange gode rådgivere for virksomhederne. Men som GTS-institut hviler vores rådgivning på uvildighed, et højt fagligt niveau og en åben teknologisk infrastruktur. Det er ganske unikt samtidigt at være på forkant af den teknologiske udvikling og omsætte det til en kommerciel bæredygtig forretning til gavn for danske virksomheder. Det findes ikke andre steder end i GTS-institutterne. At være GTS-institut betyder at tænke langt og teknologisk, men med kommercielle øjne”, siger Øjvind Andersen Clement.

”Det skønne er, at fusionen er tro mod vores historie. Den oprindelige vision om dyb faglighed til gode for industrien, at vi skal være på forkant, og at vi skal kunne klare os selv. Det, at vi nu er blevet til et stort GTS-institut, giver mulighed for, at vi kan komme ud til andre segmenter. Det betyder, at vi bliver mindre følsomme samtidig med, at vi lever op til GTS-opgaven med at komme så bredt ud til virksomhederne som mulig, siger Juan Farré.

Som et eksempel på, hvordan FORCE Technology fremover vil styrke samarbejdet med dansk erhvervsliv, peger ledelsen på den nylige etablering af ”Nordic IoT Centre”, som skal gøre det mere overkommeligt for virksomheder at arbejde med Internet-of-Things og komme fra idé til markedsklart produkt. Initiativet er medfinansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Desuden er FORCE Technology involveret i MADE, hvor det handler om reindustrialisering.

”Mange af vores akkrediteringer baserer sig på det høje faglige niveau, vi har opbygget. Vi er med i udvikling af standarder, og vi forsvarer en dansk position internationalt. På den måde er vi der for at sikre andres drift og for at sikre virksomhedernes markedsadgang. Det gør vi ofte i tæt samarbejde med de andre GTS-institutter, vi supplerer hinanden godt og udgør tilsammen Danmarks teknologiske infrastruktur. Det er netop kombinationen mellem at være et GTS-institut og en kommerciel virksomhed, der er vores styrke”, siger Øjvind Andersen Clement.

Overskud investeres i ny viden, teknologi og infrastruktur

En anden væsentlig ting ved det at være et GTS-institut er, at alt overskud fra salg af ydelser til danske og internationale kunder bliver brugt på at udvikle GTS-instituttet. Om det siger Juan Farré:

”Alt overskud bliver reinvesteret i nye faciliteter, teknologier eller deltagelse i udviklingsaktiviteter til gavn for industrien. Den viden vi opbygger, genbruger vi på tværs, og investeringen betyder, at vores folk bliver skarpere og skarpere”.

Juan Farré og Øjvind Andersen Clement er meget enige i, at den teknologiske infrastruktur, man finder i GTS-nettet er enestående, og at den medvirker til, at GTS-nettet med udgangspunkt i en række tilpassede og målrettede ydelser kan understøtte innovation i især små og mellemstore virksomheder.

”Her kan der være tale om en mindre test eller certificering, men selv en mindre ydelse kan blive det helt afgørende skridt, der bringer virksomheden videre, og som betyder, at man kan komme videre i sin rejse – det skal man ikke forklejne. Det er en tung opgave at løfte, men det er helt inde i hjertet af GTS-opgaven”, siger Øjvind Andersen Clement og fortsætter:

”Infrastrukturen er en grundlæggende forudsætning for mange danske virksomheders udviklingsaktiviteter og en forudsætning for at få godkendt og markedsført produkter internationalt. I Danmark fokuserer vi på og finansierer oftest det nyskabende projekt, men glemmer måske, at vi samtidigt skal investere i fundamentet for, at projektet kan omsættes til et blivende produkt eller en løsning med succes i markedet”.

Fremtidsvision

Det er først sidst i januar 2017, at Juan Farré og Øjvind Andersen Clement skal præsentere den endelige vision og strategi for FORCE Technology, og derfor vil de ikke løfte hele sløret for, hvad strategien kommer til at indeholde. Men de vil gerne give en lille smagsprøve på, hvad det kommer til at handle om, og det er tydeligt at mærke deres entusiasme.

”I fremtiden vil vi operere med tre overordnede ambitioner: Fokus, vækst og digitalisering. Vi vil opbygge en skarpere profil inden for vores brancher, der gør vores ydelser mere kendte, og som skaber vækst og flere kunder. Vores fokus som GTS’er er, at hvis du er en mindre dansk virksomhed, der ikke ved noget om elektronik, så ved du, at du kan ringe til FORCE Technology, og at du kan få hjælp til at komme igennem hele værdikæden fra den gode idé til det færdige digitale produkt. Vi vil være den fortrolige og uvildige partner, der bringer digitalisering ind i brancher, hvor virksomhederne ikke er fortrolige med digitalisering. Ved at være en ”trusted partner” inden for digitalisering på et konkret niveau, vil vi få mange flere virksomheder til at springe ud i det og udnytte nye digitale teknologier”, slutter Juan Farré.

Læs mere om FORCE Technology her

DELTA og FORCE Technology fusionerer

Her kan du læse mere om fusionen:

På Dansk

På Engelsk