Støj

Dobbelt så meget støj i IC4-tog som i IC3-tog

DELTA har i samarbejde med fagbladet Ingeniøren foretaget målinger af støj i i henholdsvis et københavnsk S-tog (idriftsat fra 1996), et IC3-tog (idriftsat fra 1990) og et IC4-tog (idriftsat fra 2007).

Forstyrret af støj

Målingerne kom i stand, fordi en journalist fra fagbladet Ingeniøren på en tur i med IC4-toget i efteråret 2011 havde været udsat for en meget støjende oplevelse i et IC4-tog og allerede den gang tog kontakt til DELTA. Målingerne måtte udskydes, da togene på grund af bremseproblemer var ude af drift i en længere periode.

Støjmålingerne, der blev foretaget den 7. oktober 2013 i de nævnte togtyper, viste, at det A-vægtede lydtrykniveau ved hastigheden 140 km/t var 75 dB(A) i IC4-toget og 65 dB(A) i IC3-toget. En forskel på 10 dB vil i gennemsnit opleves som en fordobling af støjniveauet af et normalthørende menneske.

Støj blev målt til 61 dB(A)

Under målingerne den 7. oktober 2013 kørte IC4-toget kun med en topfart på 140 km/t i stedet for den normale topfart på 180 km/t som følge af mulige bremseproblemer på grund af nedfaldende blade. Støjniveauet er formodentlig et par dB højere ved 180 km/t. Ved målinger i det gamle IC3-tog ved 180 km/t var støjniveauet 66 dB(A), altså stadig betydeligt under støjniveauet i IC4-toget ved 140 km/t.

Målingerne viste også, at der er betydelig forskel i støjniveauerne i IC4-toget. I lavtgulvsafsnittet, der er beregnet til fx kørestolsbrugere og cykler, blev der målt et støjniveau på 61 dB(A) ved 140 km/t.

Læs hele artiklen på DELTA Agenda.