DELTA ITU

DELTA’s nye medlemskab af ITU gavner kunderne

DELTA er blevet medlem af International Telecommunication Union (ITU), som udvikler og koordinerer de tekniske standarder for telekommunikation på globalt plan. Med medlemskabet øger DELTA sin involvering i det internationale standardiseringsarbejde.

Repræsentant for Danmark i ITU

Den internationale standardiseringsorganisation ITU udvikler de vigtige standarder på området og udgiver blandt andet standarder, der beskriver metoder for, hvordan telekommunikation-relaterede teknologier evalueres ved anvendelse af lyttetest. Selve arbejdet med at udarbejde nye og opdaterede standarder involverer internationale arbejdsgrupper, som sikrer de nødvendige input til indholdet. For at varetage danske interesser og bidrage med vores store erfaring på området er DELTA, med Senior Acoustic and Sensory Technologist Nick Zacharov som vores repræsentant, blevet udpeget ’national delegate’ for Danmark i ITU-regi.

DELTA’s medlemskab af ITU betyder, at vi agerer på den internationale scene, hvor de nyeste trends og viden præsenteres og deles. Denne ajourførte viden er til stor gavn for vores kunder, når vi rådgiver dem om og udfører lyttetests.

Sætter præg på MUSHRA

I ITU arbejdes der på mange forskellige standarder bl.a. ITU-R BS.1534-1, også kendt som MUSHRA, som er meget anvendt inden for subjektive bedømmelser af audioteknologier. Den anvendes til at bedømme lydkvaliteten af komprimeringssystemer som fx AAC og MP3. Standarden foreskriver, at man skal anvende trænede testpersoner til at udføre bedømmelserne for at sikre, at der opnås pålidelige resultater. DELTA har været dybt involveret i den seneste revideringsproces af ITU-R BS.1534-1 (MUSHRA) standarden og har blandt andet bidraget med beskrivelse af en metode til kvalificering af trænede testpersoner. Metoden blev oprindeligt udviklet i samarbejde med audioindustrien og herefter implementeret i DELTA’s web-baserede lytteforsøgsværktøj ’SenseLabOnline’, hvori det sikrer, at man meget enkelt kan se, hvilke testpersoner der er gode til at lave pålidelige bedømmelser.

Læs hele artiklen på DELTA Agenda.