fejl

At finde systemets spøgelser og fejl

Af Anders P. Mynster

I dag ser vi et stadigt stigende antal elektriske apparater, der gør vores hverdag mere effektiv, bekvem, sikker og underholdende; men når antallet stiger, øges risikoen for fejl. Gennem reverberation projektet har DELTA arbejdet med at finde og karakterisere disse fejl og derefter påvise fejlårsagen, så fejlen kan rettes og sikre den fremtidige drift af systemerne.

Samtidigt er der blevet oprettet en database, hvor fejlmekanismen bliver registreret, og denne viden kan bruges i det næste fejlfindingsprojekt, så vi finder disse fejl, før apparatet bliver sat i drift.

Sikre at danske produkter fungerer uden fejl

I 2012 besluttede Forsknings- og Innovationsstyrelsen, at DELTA skulle hjælpe danske virksomheder med at sikre, at deres produkter fungerer korrekt – også når de bliver påvirket af den elektromagnetiske støj, som findes alle steder i dag. Gennem dette projekt blev der gjort flere interessante iagttagelser:

  • Reverberation kammeret er et langt mere slagkraftigt værktøj end forventet, da det blev bygget
  • Ofte er strømforsyningen det svageste punkt i produktet
  • Reverberation kammeret kan bruges til at afdække, hvordan og hvorfor produktet fejler ved høje feltstyrker
  • Der kan genereres feltstyrker på flere hundrede volt pr. Meter – alt efter frekvensen
  • Transmission mellem trådløse enheder kan testes meget realistisk i reverberation kammeret
  • Skærmdæmpning kan måles meget pålideligt i reverberation kammeret
  • Kammeret er fortrinligt til at lave hurtige pre-tests, fordi det genererer eller opfanger signaler fra alle retninger samtidigt.

Lithium Balance er et eksempel på, hvordan reverberation kammeret kan bruges tidligt i produktudviklingsforløbet.

-Vores udstyr har ikke tidligere kunnet fungere ved så høje feltstyrker, så indtil den seneste generation har vi kunnet nøjes med et EMC-testkammer. Men vi tog til Aarhus, og det viste sig heldigvis, at vi fik brug for de høje feltstyrker, fortæller Erik Nielsen, senior udviklingsingeniør hos Lithium Balance, som tilføjer, at systemet først begyndte at fejle ved feltstyrker over 200 volt pr. meter.

Med reverberation kan fejlen afdækkes så tidligt som muligt

Det har især været interessant, at den dybere forståelse af kammeret som værktøj kun er en del af den viden, der er blevet genereret i projektet. Det har især været brugen af kammeret som værktøj i DELTA’s Highly Accelerated Limit Test (HALT) portefølje, som giver den ekstra værdi. Før kunne DELTA primært teste de klassiske pålidelighedsdiscipliner som temperatur, vibration, osv. med HALT metoden, men reverberation kammeret har givet muligheden for også at benytte denne metode på luftbårne EMC-test og derved afdække de potentielle fejl i produkterne tidligt og hurtigt.

Derved kan DELTA nu afdække risikoen for, at fejlen opstår, og hvilken risiko der er ved følgerne af fejlen så tidligt som muligt. At risikovurderinger og sikkerhed er i fokus for produkterne kan endvidere ses ved, at DELTA for nylig også er blevet akkrediteret til at udføre electrical safety test efter IEC 60950-1.

Systemets spøgelser

Risikoproblemstillingen bliver endnu mere relevant, når alt forbindes i systemer af systemer. Altså når data fra flere undersystemer samles i et større system, som så til sidst kan bruges af algoritmer og mennesker til at drage konklusioner eller regulere undersystemer. Når enkelte apparater i et sådant system ikke fungerer korrekt, kan det hurtigt lede til fejlagtige konklusioner, og det kan være meget svært at finde det apparat, der har forårsaget disse fejl. Det opleves, som om der er spøgelser i systemet, og brugerne har en fornemmelse af, at noget ikke er rigtigt, men det kan ikke eftervises, da systemet er så komplekst, at det kræver en stor og meget fokuseret indsats at finde frem til den egentlige fejlkilde – apparatet.

Ved at benytte reverberation test kan man udtale sig velfunderet om, hvilke risici der kan optræde, inden det bliver sat ind i systemet, og hvordan man kan eliminere følgerne af disse. Samtidigt kan man bruge den systematiske indsamling af fejlmekanismer til at søge efter dem, hvis der skal fejlfindes på et system med ’spøgelser’.

Læs mere