Ny analyse: Behov for hjælp til pilotproduktioner

Mangel på de rette kompetencer og udstyr hæmmer konkret afprøvning af nye idéer til produkter hos danske virksomheder. Det viser en ny analyse fra Teknologisk Institut. Af de virksomheder, der arbejder med pilotproduktion af nye idéer, har en ud af fire oplevet at måtte opgive en udviklingsproces.

Over halvdelen af danske virksomheder anvender pilotproduktion til at afprøve nye idéer og dermed teste om der er grobund for efterfølgende investeringer. Men mere end hver fjerde virksomhed har måttet opgive udviklingen af en ny proces eller et nyt produkt. Det skyldes at den konkrete udvikling af nye pilotproduktioner strander. Det er et problem, mener Teknologisk Institut.

– Det er tydeligt, at der er et hul i virksomhedernes udviklingskæde mellem det punkt hvor de er klar over at nye teknologier rummer store muligheder, til det punkt hvor de er parate til at investere og omstille deres eksisterende produktion. Men hvis danske virksomheder skal blive ved med at være konkurrencedygtige, er det centralt at deres processer er effektive og at deres produkter er kan noget mere end konkurrenternes, siger sektionsleder Jens Christiansen, Teknologisk Institut.

Adgang til udstyr – en konkurrencefordel

Blandt de danske virksomheder er der enighed om, at det er blevet et afgørende konkurrenceparameter at have en hurtig og fleksibel udviklingsfase. Videre mener mere end tre ud af fire virksomheder, at adgang til udstyr og teknologi inden for pilotproduktion vil kunne skabe konkurrencefordele, viser analysen.

Højteknologisk procesudstyr kræver ofte mange års erfaring for at opnå en optimal udnyttelse. I andre tilfælde er udstyret simpelthen for dyrt til at de små og mellemstore virksomheder tør tage investeringsrisikoen, før de er helt sikre på at det er den rigtige fremstillingsproces.

For at afhjælpe problemet har Teknologisk Institut etableret Højteknologisk Pilotproduktion. Formålet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at realisere og afprøve idéer.

Hjælp fra Teknologisk Institut

En af de virksomheder, som har haft stor gavn af pilotproduktion, er T Technology, som udvikler produkter til medicinindustrien. Virksomheden har benyttet udstyr fra Teknologisk Institut til at komme videre med en udviklingsproces, der i første omgang var gået i stå.

– Vi havde en udforing med et af vores produkter, som vi startede med at løse selv. Dog havde vores løsning ikke nogen effekt. Hvad vi troede var et meget komplekst problem blev hurtigt løst med hjælp fra Teknologisk Institut, fortæller CEO i T Technology, Christian Thomsen.

Læs mere og find analysen her

Se en video om samarbejdet med T Technology her

Billede: Teknologisk Institut