5 råd til styring af innovationsprojekter

At arbejde med innovation kan til tider forekomme kaotisk, forvirrende og uhåndterbart. Og på grund af manglende strategiske overvejelser er det ofte mere eller mindre tilfældigt, om man opnår det ønskede resultat. Men sådan behøver det heldigvis ikke at være.

Som leder af innovationsopgaver skal du besidde en vis mængde faglige såvel som ledelsesmæssige kvalifikationer. Samtidig skal du evne at arbejde systematisk med innovation og forankring i organisationen.

Men tendensen er desværre, at man alene fokuserer på selve innovationsprocessen – og dermed vender blikket væk fra de organisatoriske faktorer og ydre omstændigheder, der er afgørende betydning for kvaliteten og holdbarheden af arbejdet med innovation.

Ph.d. i medarbejderdreven innovation og underviser i innovationsledelse Erik W. Hallgren fra Teknologisk Institut giver dig her 5 gode råd til, hvordan du skaber succes med dine innovationsprojekter.

1. Afgræns udfordringen og sæt din kreativitet fri

Ja, det lyder selvmodsigende, men kreativitet trives faktisk rigtig godt med begrænsninger. Der er en grund til, at ingen endnu har fundet den gyldne løsning på globale problemer som sult, vandmangel og klimaforandringer. I stedet for at miste pusten og gå i stå, så bryd problemet ned og start med at skaffe rent vand til en lille landsby i Ghana frem for at forsøge at redde verden i ét hug. På den måde giver du din kreativitet de bedste vilkår.

2. Find ud af, om du løser det rigtige problem

Der er fundet en udfordring, og nu skal dit team udvikle idéer til den store guldmedalje. I skal jo finde den gyldne løsning, ik’? Ofte er vi lidt for ivrige med at komme i gang med idéudviklingsfasen i et innovationsprojekt. Men før du kommer for langt, er det vigtigt at træde et skridt tilbage, dykke ned i den udfordring, du skal løse, og afklare, om du overhovedet løser det rigtige problem. Her handler det om at stille de rette spørgsmål til udfordringen og udfordre de antagelser, som både du og dine kolleger har bygget op omkring udfordringen. Bliv ikke overrasket, hvis det viser sig, at det er det helt forkerte problem, I er gået i gang med at løse.

3. Gør op med tanken om den ”perfekte idé”

Hvornår har du sidst oplevet, at den perfekte idé kom dumpende fra himlen og gav dig svarene på alle dine udfordringer? Det sker, bevares, men når 80 % af alle idéer fejler eller skuffer, idet de introduceres på markedet, er der noget galt. Din idé kan være nok så genial, men hvis du ikke arbejder benhårdt for også at gøre den relevant og brugbar, hjælper det ikke noget. Derfor: test din idé tidligt i processen, byg prototyper, involver din målgruppe og få feedback. Og vær klar til at droppe dit hjertebarn, hvis din målgruppe ikke er lige så forelsket, som du er.

4. Tag stilling til, hvordan I arbejder med innovation

Når innovation ofte ”degraderes” til at være kaotisk og uhåndtérbart, er det fordi man som virksomhed eller organisation ikke har truffet aktive og klare valg om, hvordan man vil arbejde med innovation. Hvis innovation skal være noget mere end blot tilfældige og svært håndterbare udviklingsprojekter i din organisation, skal du og dine kolleger træffe en række strategiske valg om eksempelvis

  • Hvorfor vil vi arbejde med innovation
  • Hvad skal der komme ud af det?
  • Hvor meget vil vi arbejde med innovation?
  • Hvordan vil vi arbejde med innovation?
  • Skal vi uddanne folk til det?
  • Skal vi hente viden og kompetencer ind udefra?
  • Hvordan håndterer vi IPR?

5. Fjern kaos og sæt innovation i system

Det er hårdt arbejde at styre og lede innovationsprojekter. Men der er masser af muligheder for at systematisere dit arbejde, så det bliver lettere for dig at skabe fremdrift og målbare resultater. Med den rette viden, de rigtige redskaber og det rette mindset kan du styre og lede dit arbejde med innovation med samme succes som andre projekter i din organisation. Med en uddannelse i at lede og styre innovationsprojekter kan du blive klædt på til at træffe vigtige, strategiske valg omkring det at arbejde med innovation. Du lærer at skabe de bedste betingelser, rammer og retning for dine innovationsprojekter – noget, som i sidste ende giver positivt udslag på bundlinjen.