Komité blåstempler EMC- og radiostandarder

Direktiverne EMCD og RED administreres af EU kommissionen, og de understøttende standarder varetages via den tekniske komité, TC210, som løbende opdaterer de gældende standarder hvilket sikrer direktivernes kontinuitet.

Droner og 3D-fotos dokumenterer vindmøllevingers tilstand

Ny dronebaseret teknologi giver vindmølleejere mulighed for at overvåge vingers tilstand og dermed forbedre grundlaget for beslutninger vedrørende vedligeholdelse og optimering. Teknologien bliver udviklet i et EUDP-projekt sat i gang af opstartsvirksomheden Power Curve. DFM bidrager med pålidelige målinger. 

GTS udvikler nyt rådgivningsmarked for private konsulenter

Danske fremstillingsvirksomheder kan gennem en velafprøvet operationel fremgangsmåde forenkle og optimere deres produktprogrammer. Metoden kaldes Simplimize, og Teknologisk Institut er med til udvikle og udbrede den til private rådgivere. 

Ny databaseret service åbner døren ind til viden om vand og miljø

DHI bringer deres høje faglighed og viden på vandområdet ud i ”skyen”, hvor den bliver tilgængelig for alle. Det betyder, at bl.a. SMV’er og startups vil få adgang til værktøjer og data, der er i verdensklasse. Dermed får de mulighed for at skabe helt nye produkter. 

En vigtig ”one stop shop” for lægemiddel- og medicoindustrien’s udvikling

Fremtidens medicin vil ofte være designet ud fra patientens egen biologi og sygdomstilstand. Det kræver nye faciliter og metoder i udviklingsarbejdet. Derfor har Bioneer A/S etableret en infrastruktur på 2000 m2, som SMV’er og startups kan benytte i hele den prækliniske udviklingsfase. Infrastrukturen tiltrækker desuden store danske og udenlandske virksomheder. 

Telefonboks styrker udvekslingen mellem borger og kommune

Mange borgere vil gerne have indflydelse på den by, de bor i. For nogle kan det til gengæld være svært at afsætte tid til timelange borgermøder, men heldigvis har Alexandra Instituttet et alternativ, der hjælper tidsknappe borgere med at blive hørt.

Stort potentiale i at tænke droner som IoT-enheder

Det internationale drone-testcenter og klynge for den danske droneindustri UAS Denmark afholdt for nyligt temadag ved Hans Christian Andersen Airport i Odense. Fokus var på nutidens og fremtidens droneteknologi.

Hvad kan blockchain egentligt bruges til?

Blockchain kendes mest som teknologien bag den virtuelle valuta Bitcoin. Men blockchains har også stort potentiale på andre områder. Hvor langt potentialet rækker er det dog endnu for tidligt at sige.

Sundhedsvæsenet og interoperabilitet

Udveksling af informationer via åbne snitflader er en naturlig del af hverdagen i mange brancher. I sundhedsvæsenet har man dog længe været udfordret af mange adskilte datasiloer - men det kan ændres.

Sådan banes vejen for anerkendelse af dokumentation

FORCE Technology sikrer danske virksomheder indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder. Herunder også standardiseringen af kravene til vurdering af overensstemmelse - et vigtigt element for at opnå anerkendelse af dokumentation.