Internationalt samarbejde åbner for brug af nye materialer i industrien

I resultatkontrakten ”Internationalt GTS-arbejde til understøtning af danske SMV’ers eksport og vækst” har Teknologisk Institut arbejdet på at hjælpe små og mellemstore fremstillingsvirksomheder med at få en lettere adgang til udenlandske serviceydelser igennem etablering af strategiske samarbejdsrelationer med udenlandske RTO’er. 

Ny guide: Sådan kommer du i gang med Energy Harvesting

Smarte, trådløse enheder byder ofte på en række problemstillinger som knytter sig til deres strømforsyning og brug af batterier. Derfor er Energy Harvesting et interessant alternativ. Hvis du gerne vil blive klogere på metoden kan en ny guide fra FORCE Technology hjælpe dig i gang.

Hvad kan Blockchain egentligt bruges til?

Blockchain er en af tidens mest hypede teknologier, men er samtidigt en ny og uprøvet størrelse, som kan være svær at overskue. Det vil en ny rapport ændre på ved at gennemgå konkrete cases, der skal give et overblik over de eksisterende erfaringer på området. Her får du nogle af dem.

Viden om stikpålidelighed fører til pålidelige produkter

Langt de fleste elektroniske apparater er udstyret med en eller flere typer stik, der ofte har stor indflydelse på produktets pålidelighed. Som designer af elektronikprodukter gør man derfor klogt i at finde ud af, om stikkene er det svage punkt i designet, og om de eventuelt reducerer produkters pålidelighed.

Viden fra elnettet kan fastslå produkters levetid

Igennem 70 år er der opsamlet unik viden fra det danske elnet om det elektriske miljø, som elektroniske apparater konstant er udsat for. Den viden kan bruges til beregning af elektriske produkters levetid. Det er noget, FORCE Technology arbejder med.

Kan man fjerne partikler og gasser fra brændeovnsrøg?

Partikler fra brændeovnsrøg er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, skal undersøge, om man med såkaldt kold plasma kan fjerne gas- og partikelemissioner på en effektiv og billig måde. 

Hvor længe lever elektronikken?

Kendskab til levetiden af elektronikken i moderne produkter er vigtig. Her kan du læse om nogle af de spændende tiltag, som FORCE Technology arbejder med for at fastlægge levetid af elektronik brugt i vidt forskellige situationer. 

Elektrisk test- og måleudstyr skal opfylde specifikke sikkerhedskrav

FORCE Technology deltager aktivt i standardiseringsarbejdet for standarderne EN/IEC 61010-1 og ligger dermed inde med viden om standarderne, deres indhold og kommende ændringer. Det betyder at GTS-instituttet kan vejlede optimalt.

Det startede med en brugt britisk model

”Bare spring ud i det, det nytter ikke at vente.” Sådan lyder opskriften på BM Silos robotsucces, som den formuleres af direktør Dorte Martinsen. Opskriften deler hun hellere end gerne med andre små og mellemstore virksomheder, der tøver med at indføre robotter. 

Data hjælper med at reducere dødeligheden blandt pattegrise

Dødelighed blandt pattegrise er et stort problem for svineindustrien. Omkring en fjerdedel af alle pattegrise dør under fødslen eller i løbet af de første døgn – blandt andet på grund af iltmangel. Men et termokamera, en app og en lærende algoritme, der kan detektere, hvor lang tid der går mellem fødslerne, er ingredienserne i en løsning, som skal hjælpe landmændene med at nedbringe dødeligheden blandt pattegrisene.