GTS: Giver danske virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for transport

Arbejder du i en transportvirksomhed, eller med udvikling af nye teknologier inden for transport? Og vil du gerne vide mere om, hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området?

Byggeriets parter mangler dokumentation – men de ved det ikke

En byggevare skal være egnet til anvendelsen. Det lyder både fornuftigt og simpelt, men i praksis kan det være svært at gennemskue om en byggevare er egnet til det, man gerne vil bruge den til.

Kalibreringscertifikater fra FORCE Technology gør målinger nemme

Explicit producerer sensorsystemer til emissionsmålinger fra skibe, som er udviklet i samarbejde med FORCE Technology, og med kalibreringscertifikaterne er emissionsmålesystemet lige til at gå til for myndighederne.

Når fuldskala systemtest bliver kæmpestore

Hvis man udvikler udstyr, der består af mange forskellige komponenter, så er systemtest et vigtigt værktøj til at sikre udstyrets pålidelighed. Ved hjælp af systemtest er det muligt at afdække, om det samlede system man udvikler, fungerer i drift.

Få succes med at udvikle IoT-produkter i prædefinerede IoT-økosystemer

IoT-løsninger indeholder et kæmpe potentiale - ikke mindst på grund af de data, de kan levere. Men IoT-løsninger skal implementeres ordentligt og med basis i en god kravspecification. Ellers opstår problemer og ekstraudgifter, eller også ender man med en IoT-løsning, der ikke løser opgaven.

Højttalerproducent blander små serier og prototyper

Traditionen for dansk producerede højttalere skal løftes med robotter. Tre erfarne udviklere er gået sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en robot til små serier.

Nu er 3D print af levende væv og dele af organer muligt

Behovet for laboratoriemodeller, der kan efterligne dele af tilstande ved sygdom, er stærkt stigende i den bioteknologiske- og farmaceutiske industri. Derfor har Bioneer etableret en ny 3D Bioprinting facilitet. Den gør det muligt at bygge vævs- og mini-organmodeller baseret på forskellige typer af levende celler fra mennesker.

PPEPP - nyt forskningsprojekt om pålidelighed i produktudviklingen

PPEPP-projektet hjælper elektronikvirksomheder med at vælge pålidelighedsværktøjer til analyse, simulering og test, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at deres produktet opnår den rette pålidelighed.

Hvordan lyder støjdæmpning?

Trafikstøj kan være en stor gene for folk, der bor tæt på trafikerede veje. En mulig løsning er at opsætte støjdæmpning, men det kan være svært at forestille sig forskellen på støjniveauet for fx en motorvej med og uden støjdæmpning. Det kan auraliseringer råde bod på.

Udviklingen inden for metal 3D-print skaber øget behov for kvalitetssikring

3D-printede produkter er i dag langt mere avancerede end for blot få år siden, og det stiller øgede krav til kvalitetskontrol af især kritiske komponenter. Teknologisk Institut arbejder med at udvikle, definere og implementere standarder og metoder.