Stort potentiale i at tænke droner som IoT-enheder

Det internationale drone-testcenter og klynge for den danske droneindustri UAS Denmark afholdt for nyligt temadag ved Hans Christian Andersen Airport i Odense. Fokus var på nutidens og fremtidens droneteknologi.

Hvad kan blockchain egentligt bruges til?

Blockchain kendes mest som teknologien bag den virtuelle valuta Bitcoin. Men blockchains har også stort potentiale på andre områder. Hvor langt potentialet rækker er det dog endnu for tidligt at sige.

Sundhedsvæsenet og interoperabilitet

Udveksling af informationer via åbne snitflader er en naturlig del af hverdagen i mange brancher. I sundhedsvæsenet har man dog længe været udfordret af mange adskilte datasiloer - men det kan ændres.

Sådan banes vejen for anerkendelse af dokumentation

FORCE Technology sikrer danske virksomheder indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder. Herunder også standardiseringen af kravene til vurdering af overensstemmelse - et vigtigt element for at opnå anerkendelse af dokumentation.

'Vores forventning er, at det bliver et mini Silicon Valley'

Sådan lyder det fra Droids Agency, der til september flytter ind hos Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens - DCAKI.

Tøv ikke med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er et vidunderligt værktøj, som kan løfte dansk erhvervsliv til nye højder. Men erhvervslivet tøver, fordi den nye teknologi er usynlig. Og netop den tøven kan blive farlig for vores konkurrenceevne.

Interoperabilitet i ældre medicoudstyr

Et reelt marked for interoperable, telemedicinske produkter synes tættere på end nogensinde, takket være de seneste års indsats i de nordiske lande. Det er derfor tid til at overveje, hvad der skal ske med eksisterende udstyr.

Augmented Reality erstatter smartphones i løbet af de næste ti år!

Inden for de næste ti år ændres måden, vi tilgår digital information. Det kommer til at ske igennem briller og kontaktlinser - og ikke via smartphonen, lyder det fra Alexandra Instituttets ekspert, Jesper Mosegaard.

Live tracking gør mavefornemmelser overflødige

I dag kan man som eventarrangør billigt få et overblik over, hvor ens gæster bevæger sig hen, og hvor mange folk der er hvor på et givent tidspunkt – i realtid. Metoden blev blandt andet taget i brug af Alexandra Instituttet under årets Folkemøde.

Byd den digitale tvilling velkommen

Forestil dig at din bil, båd eller dit hus har en præcis digital model, der kan fortælle, hvilken del, der trænger til en fysisk justering eller vedligehold. En sådan levende digital model af fysiske produkter kaldes typisk for en ‘digital tvilling’.