Er 3D-print en grøn teknologi – og hvornår?

3D-print rummer et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej, men det er vigtigt at skelne fakta fra fiktion og fokusere på, hvor den virkelige værdi ligger. Det stiller denne artikel skarpt på herunder.

Nye brandtestmuligheder hos DBI

Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.

Teknologisk Institut og Realdania vil indsamle og dele erfaringer fra træbyggeri i Danmark

Byggebranchen mangler viden om både potentialer og udfordringer, når det gælder træ som byggemateriale. Det skal en ny erfaringsopsamling ændre på.

Barslund er klar til arbejdet med at implementere ledelsessystem for jernbanesikkerhed

En ting er at læse en standard om jernbanesikkerhed, noget andet er at forstå den og bruge den aktivt. Barslund fik hjælp til at forstå standarden på et kursus hos FORCE Technology.

Det meste omkring os bliver koblet til nettet – og sikkerheden er ikke god nok

Vi lever i en verden, hvor ethvert produkt bliver koblet til nettet. Sikkerhed er ikke kun risikoen for datalæk, også smarte enheder, der ikke er sikret, kan kontrolleres af mennesker.

Hvordan minimerer du risici i produktionsudstyret?

Det er afgørende for en sikker og rentabel produktion, at ændringer, der eliminerer eller reducerer uacceptable risici sker, inden produktionen sættes i gang. Læs med og bliv klogere på, hvordan du skal gribe det an i din virksomhed.

Målinger kaster nyt lys på brændeovnsforurening

Nye partikelmålinger viser, at forureningen fra brændeovne svarer til den gennemsnitlige udledning fra trafik i større byer. Tallene skal bruges til at dokumentere effekten af nye brændeovnsteknologier.

Video: Fremtidens nøgleteknologier: Avancerede sensorteknologisystemer og fotonik

Styrkede videnbroer mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner skal sikre, at forskning inden for fotonik og sensorteknologi bliver omsat til kommercielle succeser for dansk erhvervsliv.

Beskytter coronapasset vores data tilstrækkeligt?

Alexandra Instituttet giver et bud på, hvor godt vores data er beskyttet i det nuværende pas, og hvordan vi kan optimere sikkerheden med nye teknologier.

Ny sprogteknologi læser flydende dansk

Infomedia overvåger og analyserer medieomtaler for virksomheder via mere end 200.000 mediekilder verden over. Med en ny, avanceret teknologi tilbyder de nu kunderne helt nye muligheder.