Innovationsprojekt skal lede LED-belysning til længere levetid

En af de store udfordringer for LED lys er driverelektronikkens robusthed - den aktive elektronik i lyskilderne kan nemlig have svært ved at klare påvirkningerne i de tiltænkte brugsmiljøer. Et nyt projekt finansieret af INNO-SE søger derfor at karakterisere det elektriske miljø i større LED-installationer.

Dårlige stik koster pålidelighed og penge

Stik er kendt som det svageste led i kæden, når det handler om pålidelighed af elektronikprodukter. Som virksomhed kan man dog sikre, at stikkene i ens produkter har den rette robusthed og pålidelighed, takket være en pålidelighedstest udviklet af FORCE Technologys afdeling DELTA.

Risk management, EMC og medical devices

Ingen steder er kravet om risikobetragtninger i forbindelse med EMC gjort mere eksplicit i de harmoniserede standarder end for medicoteknisk udstyr. Det er der gode grunde til.

Basisstandarderne – fundamentet i standardiseringens kostpyramide

Når den tekniske udvikling i samfundet ændrer på det elektriske miljø, skal standarder og krav følge med. Kun på denne måde kan man tage højde for nye elektriske forstyrrelseskilder som eksempelvis nye typer af trådløse apparater. Derfor udformer en international gruppe af eksperter, herunder folk fra FORCE Technology, løbende nye basisstandarder på området.

Ny rapport giver indsigt i mission profiles

Mission profiles er en vigtig del af produktudviklingsprocessen og udgangspunktet for specifikation af produktkrav, men hvordan genereres mission profiles for nye produkter i praksis? Ny SPM-rapport giver praktiske eksempler på mission profiles og afledte tests.

Refleksion skal sikre parløb mellem teknologi og politik

I en verden, hvor alt går hurtigere og hurtigere, er det vigtigt at holde fast i de teknologiske rammer, når man på politisk niveau diskuterer samfundets fremtidige udvikling. Derfor er FORCE Technology repræsenteret i arbejdsgruppen ’IEEE EPPI working group on ICT’, hvor man diskuterer væsentlige teknologiske problemstillinger.

Sådan skal danske virksomheder vokse ind i himlen

FORCE Technology og Alexandra Instituttet arbejder sammen i et nyt rum-projekt, som skal synliggøre og styrke danske virksomheders mulighed for at udvide deres forretning til også at omfatte rummet.
Valgmuligheder

Bliver dine kunder skræmt væk af for mange valgmuligheder?

Konsekvensen af et stort og komplekst produktprogram er forvirrede kunder, som vælger at blive væk. De uendelige valgmuligheder og specialtilpassede løsninger gør oven i købet din produktion kompleks og langsom.

Smykkedesignere udvikler intelligent smykke til vordende fædre

Studerende på KEA har udviklet et intelligent smykke til vordende fædre, så de kan følge det ufødte barns bevægelser. IdemoLab introducerede de studerende til hardware og meningsfyldt design af intelligente produkter og hjalp en gruppe med at stifte en virksomhed.

Har du sagt nej til en ordre for nyligt?

Er din virksomhed én af dem, som udvikler nye produkter, når kunderne beder om det? Så kan der opstå problemer, hvis i sælger de kundetilpassede løsninger til standardpris. En klar definition af standard og et fælles og kundetilpasset sprog på tværs af virksomheden kan hjælpe jer til at få betaling for de ekstra ressourcer, i bruger på kundetilpassede løsninger.