SPM dengang, i dag og i fremtiden

Sammenslutningen for Pålidelighed og Miljøer (SPM) er en netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet på at gøre produkter pålidelige og robuste. Her 50 år efter begyndelsen kan foreningen med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.

Kan vi undgå spredning af bakterier i hospitalsmiljøer?

Hvert år bliver 100.000 danske patienter smittet under hospitalsindlæggelse, hvilket er en af hovedårsagerne til at patienter får forlænget deres indlæggelse. Derfor vil et nyt projekt mindske smittefaren ved at udvikle antibakterielle dørhåndtag.

Hvordan lyder motervejen?

Når der planlægges og anlægges nye veje, skal der forinden gennemføres en VVM-undersøgelse. Her udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen indgår i den offentlige høring og anvendes som beslutningsgrundlag for realisering af projektet. 

Designprincipper bag meningsfuld IoT

Til tider støder man på IoT-enheder med tvivlsomme eller unødvendige features. Der er dog principper, som kan hjælpe, når man vil designe IoT-enheder, som er meningsfulde. En IoT-designekspert peger her på nogle af dem.

Højere fart på den digitale videnbro

Alexandra Instituttet har sat gang i to initiativer, der skal udbrede anvendelsen af IT i dansk erhvervsliv. Begge initiativer har fokus på bedre udnyttelse af big data på tværs af brancher og at sikre nem adgang for SMV’er til maskinlæring og kunstig intelligens. 

Komité blåstempler EMC- og radiostandarder

Direktiverne EMCD og RED administreres af EU kommissionen, og de understøttende standarder varetages via den tekniske komité, TC210, som løbende opdaterer de gældende standarder hvilket sikrer direktivernes kontinuitet.

Droner og 3D-fotos dokumenterer vindmøllevingers tilstand

Ny dronebaseret teknologi giver vindmølleejere mulighed for at overvåge vingers tilstand og dermed forbedre grundlaget for beslutninger vedrørende vedligeholdelse og optimering. Teknologien bliver udviklet i et EUDP-projekt sat i gang af opstartsvirksomheden Power Curve. DFM bidrager med pålidelige målinger. 

GTS udvikler nyt rådgivningsmarked for private konsulenter

Danske fremstillingsvirksomheder kan gennem en velafprøvet operationel fremgangsmåde forenkle og optimere deres produktprogrammer. Metoden kaldes Simplimize, og Teknologisk Institut er med til udvikle og udbrede den til private rådgivere. 

Ny databaseret service åbner døren ind til viden om vand og miljø

DHI bringer deres høje faglighed og viden på vandområdet ud i ”skyen”, hvor den bliver tilgængelig for alle. Det betyder, at bl.a. SMV’er og startups vil få adgang til værktøjer og data, der er i verdensklasse. Dermed får de mulighed for at skabe helt nye produkter. 

En vigtig ”one stop shop” for lægemiddel- og medicoindustrien’s udvikling

Fremtidens medicin vil ofte være designet ud fra patientens egen biologi og sygdomstilstand. Det kræver nye faciliter og metoder i udviklingsarbejdet. Derfor har Bioneer A/S etableret en infrastruktur på 2000 m2, som SMV’er og startups kan benytte i hele den prækliniske udviklingsfase. Infrastrukturen tiltrækker desuden store danske og udenlandske virksomheder.