Kan man fjerne partikler og gasser fra brændeovnsrøg?

Partikler fra brændeovnsrøg er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, skal undersøge, om man med såkaldt kold plasma kan fjerne gas- og partikelemissioner på en effektiv og billig måde. 

Hvor længe lever elektronikken?

Kendskab til levetiden af elektronikken i moderne produkter er vigtig. Her kan du læse om nogle af de spændende tiltag, som FORCE Technology arbejder med for at fastlægge levetid af elektronik brugt i vidt forskellige situationer. 

Elektrisk test- og måleudstyr skal opfylde specifikke sikkerhedskrav

FORCE Technology deltager aktivt i standardiseringsarbejdet for standarderne EN/IEC 61010-1 og ligger dermed inde med viden om standarderne, deres indhold og kommende ændringer. Det betyder at GTS-instituttet kan vejlede optimalt.

Det startede med en brugt britisk model

”Bare spring ud i det, det nytter ikke at vente.” Sådan lyder opskriften på BM Silos robotsucces, som den formuleres af direktør Dorte Martinsen. Opskriften deler hun hellere end gerne med andre små og mellemstore virksomheder, der tøver med at indføre robotter. 

Data hjælper med at reducere dødeligheden blandt pattegrise

Dødelighed blandt pattegrise er et stort problem for svineindustrien. Omkring en fjerdedel af alle pattegrise dør under fødslen eller i løbet af de første døgn – blandt andet på grund af iltmangel. Men et termokamera, en app og en lærende algoritme, der kan detektere, hvor lang tid der går mellem fødslerne, er ingredienserne i en løsning, som skal hjælpe landmændene med at nedbringe dødeligheden blandt pattegrisene. 

Produkter som ikke overholder en harmoniseret standard

Når producenter ønsker en officiel bekræftelse på, at deres produkter overholder relevante direktiver, kan de få gennemgået deres produktdokumentation af et bemyndiget organ. Men hvordan opnår de bemyndigede organer en ensartet håndtering, uanset hvilket bemyndiget organ der vælges?

SPM dengang, i dag og i fremtiden

Sammenslutningen for Pålidelighed og Miljøer (SPM) er en netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet på at gøre produkter pålidelige og robuste. Her 50 år efter begyndelsen kan foreningen med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.

Kan vi undgå spredning af bakterier i hospitalsmiljøer?

Hvert år bliver 100.000 danske patienter smittet under hospitalsindlæggelse, hvilket er en af hovedårsagerne til at patienter får forlænget deres indlæggelse. Derfor vil et nyt projekt mindske smittefaren ved at udvikle antibakterielle dørhåndtag.

Hvordan lyder motervejen?

Når der planlægges og anlægges nye veje, skal der forinden gennemføres en VVM-undersøgelse. Her udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen indgår i den offentlige høring og anvendes som beslutningsgrundlag for realisering af projektet. 

Designprincipper bag meningsfuld IoT

Til tider støder man på IoT-enheder med tvivlsomme eller unødvendige features. Der er dog principper, som kan hjælpe, når man vil designe IoT-enheder, som er meningsfulde. En IoT-designekspert peger her på nogle af dem.