Videnkupon gav virksomhed et forspring

I 2020 vil der være 27 milliarder apparater koblet på Internettet, men kun et fåtal vil være mobiltelefoner og computere. Softwarevirksomheden Nabto kan nu tilbyde en internetbaseret kommunikationsløsning, der kan bruges i alt lige fra solceller til varmestyring. Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingsarbejdet.

Da den danske iværksættervirksomhed Nabto for et par år siden stod overfor at skulle lave den første version af en internetbaseret softwareplatform til at kunne overvåge og forbinde elektroniske apparater med hinanden, kontaktede de Alexandra Instituttet.  Samarbejdet endte ud i en Videnkupon, hvor Alexandra Instituttet bl.a. har hjulpet med at udvikle en prototype på en browser-applikation. Den understøtter Nabto’s egenudviklede protokol (regler, der specificerer, hvordan computere kommunikerer med hinanden), der giver online adgang til Nabto’s enheder, der fx bruges i solcelleanlæg.

Internet-i-alt vil ændre vores hverdag

Ifølge grundlæggeren af Nabto, Carsten Rhod Gregersen, kommer internet-i-alt (Internet of Things) til at ændre vores hverdag, og hans ambition er at blive en slags Skype for elektroniske apparater, og dermed blive den platform, man bruger til at kontakte og styre apparaterne. Det er ifølge ham kun et spørgsmål om tid, før vi ser Internet i stort set alle apparater, alt lige fra køleskab, styring af elforbrug til blodtryksmålere.

”Videnkuponen gav os et forspring med minimal risiko. Det har helt klart gjort, at vi kom foran på markedet. Risikoen ved at deltage i sådan en ordning ligger i den tid, du investerer, og man tænker meget over, om det er det rigtige tidspunkt. Men lige her var tidspunktet rigtigt, som betød, at vi kunne vinde nogle ordrer”, siger Carsten Rhod Gregersen.

Den færdige applikation har betydet, at Nabto kan imødekomme eksisterende kunders efterspørgsel efter øget fleksibilitet ved at give fjernadgang til Nabto’s enheder. Det har også givet mulighed for at få fat i nye kundesegmenter, der altid er ude i felten og dermed er afskåret fra almindelig skrivebordscomputer.

Denne case har været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2014

Læs mere om Alexandra Instituttet

Gå til Nabtos hjemmeside