sensorer

Stort potentiale i trådløse sensorer

Sensorer, der kan monitorere kloakker, registrere om en rotte er gået i fælden eller sensorer, der kan hjælpe bilister med at finde en ledig parkeringsplads. Brugsmulighederne er mange.

Sensorteknologien bliver både billigere, behøver mindre strøm og er dermed oplagt at bruge steder, som det er besværligt at komme ud til.

Potentiel årlig dansk omsætning på 200 mio. kr.

Der ligger et kæmpe potentiale i trådløse sensorer. En analyse fra IDTechEx5 vurderer, at markedet vil være på ti mia. kr. i 2022, hvilket svarer til en stigning på 400% i forhold til det nuværende niveau. Hvis danske virksomheder kan udnytte potentialet og blot opnå 2% af verdensmarkedet, vil det svare til en årlig omsætning på 200 mio. kr.

Sådan lyder det fra Tejs Scharling, forsknings- og innovationschef på Alexandra Instituttet, der sammen med DELTA hjælper virksomheder med at udvikle og udnytte trådløse sensorer.

– Der sker en massiv satsning på IoT lige nu, og her er trådløse sensornetværk en væsentlig komponent. Det betyder, at trådløse sensornetværk vil blive endnu mere relevante, og det handler derfor om at få modnet teknologien og bragt den i anvendelse,
fortæller han.

Googles køb i 2014 af den amerikanske termostatproducent Nest er et klart eksempel på det potentiale, der ligger i at kombinere trådløse sensorer og IoT.

– Nest har gjort termostater intelligente, så de fungerer med resten af verden. Den verden behersker Google allerede og ser derfor potentialet. Samtidig har de størrelsen til at sætte den fremtidige standard. Det kan godt være, IoT ikke er her i sit fulde omfang endnu, men teknologien er i gang med at blive modnet, forklarer han.

Lige fra rottefælder til fødevarer

Alexandra Instituttet og DELTA fik i 2013 en resultatkontrakt på ti mio. kr., der skal gøre det lettere for virksomheder at udnytte potentialet, der ligger i at opsamle data fra netværk af trådløse sensorer. Projektet henvender sig især til virksomheder, der udvikler sensornetværk og trådløse sensornetværk. Det kan også være virksomheder, hvor trådløse sensornetværk har potentiale til at forbedre forretningen.

GreenTrapOnline.com er et eksempel på en virksomhed, der anvender trådløse sensornetværk. De producerer rottefælder til fødevareproducenter, og i fælderne sidder der sensorer, så man kan se, om en rotte går i en fælde.

– På den måde kan de optimere indsatsen og har samtidig ændret sig fra en produktvirksomhed til en servicevirksomhed. De holder nu overblik og historik over skadedyr for deres kunder. Det bliver også mere kosteffektivt, fordi man kan reagere efter behov og nedsætte tilsynet til en gang om året i stedet for hver tredje måned, forklarer han.

Mere tilgængelig end tidligere

Den trådløse sensorteknologi er desuden mere tilgængelig, end den har været før, mener Senior R&D Engineer Jesper Nielsen fra Alexandra Instituttet.

– Sensorerne bliver billigere og mindre. Hvis du skal måle temperaturen, kan du gøre det mere effektivt og lave et apparat, der kan holde længere på samme batteri. Sensorer, der bruger meget lidt strøm, er også oplagt at bruge på steder, hvor det er besværligt at komme ud til. Det kan være en sensor, der skal sidde under en bro, siger han.

Læs mere på Alexandra Instiuttets hjemmeside