RED

RED: Nyt direktiv for radioudstyr

Af Jan Askov

Radioudstyrsdirektivet, RED (Radio Equipment Directive) er det nye direktiv, der gælder for radioudstyr, som indeholder sendere og/eller modtagere.

RED (2014/53/EU) udkom den 14. april 2014 i sin endelige udgave efter et lagt tilløb med mange udgaver gennem de seneste fem år. RED direktivet afløser radio- og teleterminaludstyrsdirektivet – R&TTE (1999/5/EC) fra 1999, men RED direktivet har dog ikke mere teleterminaludstyr med i scoopet.

Hvorfor et nyt direktiv – RED?

Formålene med dette nye direktiv er:

  • Opdatering af direktivet på baggrund af udviklingen og erfaringer med det eksisterende R&TTE direktiv
  • Harmonisering af direktivet med NLF (The New Legislative Framework), som er en generel juridisk opdatering af grundlaget for en lang række CE-mærkningsdirektiver.
  • Forbedring af de nationale myndigheders muligheder for at udøve markedskontrol.

Fra hvornår gælder direktivet?

Der er en samlet overgangsperiode på ca. 3 år, en periode hvor kun R&TTE direktivet gælder, en periode hvor både R&TTE og RED direktiverne gælder, og en dato fra hvilken kun RED direktivet gælder.

Læs mere på DELTA om bl.a. de vigtigste ændringer.