sundhed

En sundhedsmæssig schweizerkniv i kommunen

Hvordan kan kommuner lave en sundhedsplatform, som gør hverdagen lettere for fru Hansen, men uden at det bliver for dyrt for kommunen selv? Det var den udfordring, som Syddjurs Kommune stod overfor, da de i 2013 begyndte at kigge på markedet for sundhedsplatforme.
data

Brug data eller drej nøglen

Datarevolutionen er en forretningsmæssig 'game changer' med stor værdi for de virksomheder, der handler på muligheden - og katastrofal for dem, der ikke udnytter det nye potentiale.
RED

RED: Nyt direktiv for radioudstyr

Radioudstyrsdirektivet, RED (Radio Equipment Directive) er det nye direktiv, der gælder for radioudstyr, som indeholder sendere og/eller modtagere.
uber

Fire lektioner fra Uber

Steffen Grarup og Kåre Kjelstrøm, hhv. Senior Engineering Manager og Senior Software Engineer hos Uber, forklarer hvordan det er at arbejde i en verden, hvor ny software bliver udrullet i løbet af dage, hvor systemet aldrig går ned og hvor fejl bliver rettet, mens det kører. En flerstrenget strategi, som fx sundhedsvæsenet kan lære noget af.
webtv

Webtv kan hæve livskvaliteten for demensramte

Hurtigt tempo, komplekse historier og mange klip præger en stor del af traditionelle tv-udsendelser. For mennesker med en demenssygdom eller hukommelsesbesvær er det forvirrende og en stor udfordring at følge med i. Sammen med videoproduktionsselskabet, Safran Film, har Alexandra Instituttet i efteråret 2014 undersøgt potentialet og afklaret målgruppen for webtv til demensramte.
wearables

Var det også godt for dig, smartphone?

Tænk hvis din regnjakke kunne opsamle vand og gøre det drikkeligt, din taske kunne fortælle dig, om du har husket det hele eller dit glas kunne vise dig, om du har drukket nok i dag. Faktisk er det ikke noget, du behøver at tænke dig til, for disse wearables produkter findes allerede - på tegnebrættet og i handlen.
IoT

IoT vender op og ned på vores hverdag

Med IoT - Internet of Things eller tingenes internet - vil alt omkring os blive målt og omsat til tal - både når vi er bevidste om det, og når vi ikke er det. IoT vil hjælpe os med at blive mere effektive, sundere og mere sikre. Samtidig vil vi blive mere paranoide. Sådan lyder fremtidsperspektivet fra en af verdens førende IoT-eksperter, Mirko Presser, der har gjort status over IoT og dets indvirkning på samfundet.
krypteret data

Krypteret data bidrager til økonomisk vækst i landbruget

Confidential benchmarking på krypteret data vinder indpas i et samarbejde mellem landbrugs- og banksektoren. Teknologien giver resultatet af en beregning uden at afsløre de nødvendige private data, der ligger til grund for beregningen. Alexandra Instituttet samarbejder med banker og landmænd om, hvordan de med fordel kan bruge teknologien.

Fremtidens wearables skal give mening i vores liv

En sok, der måler, om en maniodepressiv er ved at få et anfald. Det er ét bud på fremtidens wearables fra Rikke Koch, udvikler hos Alexandra Instituttet, som var med på P1liveX's "Når menneske og maskine bliver ét" i DR Koncerthuset.
klimabevidst

Din mobil kan gøre dig klimabevidst

Forskningsprojektet EcoSense bruger mobile sensing via smartphones til at kortlægge vores bevægelsesmønstre. Analyser af folks færden bruges i kampen mod global opvarmning. Udviklingen inden for informationsteknologi gør det muligt at måle folks bevægelses- og adfærdsmønstre i byer, i virksomheder og i offentlige institutioner via kollektive målinger fra blandt andet smartphones.