Mållinjeteknologien GoalRef kommercialiseres

Mållinjeteknologien GoalRef er et af få godkendte systemer til brug ved professionel fodbold. Nu, 14 år efter GoalRef startede ud som projekt i IT-byen Katrinebjerg, har igangsætterne fået de første licensindbetalinger for systemets brug.

GoalRef er en klassisk innovationshistorie, der starter med en ide på ISIS Katrinebjerg i Aarhus og efter fælles udviklingsarbejde ender som en it-løsning i en global organisation med licensindtægter til ejerne bag.

“Konstruktionen er lavet på den måde, at Fraunhofer betalte den gæld, GoalRef havde, og ejerne af GoalRef får så licensindtægter for hvert solgt GoalRef system,” fortæller Ulrik Merrild, som er den ene af de to opfindere.

Han forklarer, at GoalRef ikke længere kun er et accepteret system med en FIFA godkendelse. Systemet er gået skridtet videre.

“GoalRef er nu i den fase, der hedder kommercialisering, og den første licensindbetaling er tilgået os for et par måneder siden. Så projektet er i høj grad lykkedes, også ind i kommercialiseringen,” understreger Ulrik Merrild.

Risikovillig kapital

Det er 14 år siden, projektet blev sat i gang af de to iværksættere og forretningsmænd Ulrik Merrild og Hans Petersen i tæt samarbejde med direktør Ole Lehrmann Madsen og daværende vicedirektør Gitte Møldrup, begge fra Alexandra Instituttet.

Projektets lange forløb har givet parterne bag mulighed for at reflektere og evaluere processen.

“En af erfaringerne fra samarbejdet er, at der er brug for et ikke-bureaukratisk, effektivt og enkelt bevillingssystem, så ideer, der bliver vurderet som egnede, får adgang til viden og penge hurtigt og ikke gennem udarbejdelsen af et utal af rapporter og forretningsplaner, som blot fjerner kostbar tid fra det der er behov for,” siger Ulrik Merrild.

I GoalRef sammenhæng kunne tyske Fraunhofer handle meget hurtigt, og det er en af grundene til, at det lykkedes.

Læs hele artiklen på Alexandra Instituttets hjemmeside

Læs mere om Alexandra Instituttet