IoT

IoT: Fra hype til virkelighed

af Thomas Bech Hansen, forretningsudviklingsdirektør hos DELTA

Markedspotentialet for IoT produkter er uden tvivl stort. Det forventes, at 50 milliarder objekter vil være på nettet i 2020. Hvis danske virksomheder skal have del i markedet, og samfundet skal høste gevinsterne herfra, er der fortsat en række barrierer, der skal overkommes.

Med en faglig historik fra elektronik, sensorer og trådløs teknologi er IoT et naturligt omdrejningspunkt på tværs af DELTA. Igennem en årrække har vi fulgt og deltaget i udviklingen i ind- og udland inden for intelligente systemer. Der er masser af innovative teknologier og fantasifulde anvendelser, men for mange idéer ender på tegnebrættet. Derfor er der behov for at nedbryde en række barrierer – både tekniske, markedsmæssige og udviklingsmæssige.

Implementering er målet

Samlet set har DELTA fokus på de barrierer, der skal nedbrydes for at sikre implementering af IoT løsninger i danske produkter og i mindre grad nyskabende teknologi for teknologiens skyld. I samarbejde med bl.a. elektronikudviklingshuse, elektronikproducenter, produktudviklere, designere og brugere vil DELTA skabe et testcenter, der sammen med teknologiske platforme til hurtige implementeringer kan forkorte vejen til markedet.

Uden energi – ingen IoT

Mange fremtidige IoT løsninger vil være baseret på sensorer, der er distribueret i ofte vanskeligt tilgængelige områder. Kommerciel succes for mange IoT løsninger fordrer, at systemer og produkter forstår at udnytte og optimere energiforbruget samt gerne helt at undvære kabler og batterier gennem adgang til energi fra omgivelserne. DELTA vil hjælpe virksomheder med denne energioptimering og med at høste og lagre den gratis energi, der er i produktets omgivelser fra lys, varme, elektriske felter og bevægelser.

Design af smarte og datadrevne produkter

At designe fremtidige produkter til IoT er for mange virksomheder en stor udfordring. Det gælder både for producenter af traditionelle elektronikprodukter – men især også for de mange ’stumme’ produkter, der med ny teknologi kan blive intelligente og kommunikerende produkter. Det kræver ofte en multidisciplinær og dyb viden om design og hardware – men også nye agile værktøjer og processer for bl.a. interaktivitet, datatransport og aktuering – samt ikke mindst nye standarder og regulatorisk viden.

Produktet skal være cybersikkert

Der er masser af nye forretningsmuligheder med IoT løsninger i danske produkter. De store fordele i at forbinde produkter online medfører dog en sårbarhed over for potentielt misbrug. Da produkterne kan tilgås og distribueres over hele verden, skabes der i globaliseringens navn en sikkerhedsrisiko for såvel producenten, forbrugeren og potentielt for nationer. Som et led i at nedbryde barrierer for implementering af IoT løsninger, vil DELTA udvikle og tilbyde services, som assisterer udviklere og sikrer, at produkter lever op til gældende sikkerhedsstandarder.

Læs mere