InfinIT-samarbejde gav adgang til domæneviden

Den danske it-virksomhed AskCody, der er eksperter inden for mødebooking, møderumsstyring og digital wayfinding, har fået hul igennem markedet internationalt. Virksomheden er samtidig et eksempel på, hvordan netværk og klynger kan tilføre ekspertviden og skabe indirekte vækst i virksomheder. 

Det er ikke altid, at et netværkssamarbejde slår direkte igennem på bundlinjen. Det kan være lige så vigtigt at få af- eller bekræftet forretningsmulighederne inden for et forskningsområde. Sådan lyder det fra Allan Mørch, der er grundlægger og direktør i den nordjyske it-virksomhed, AskCody. De deltog tilbage i 2012 i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) i et af InfinITs miniprojekter.

Afprøvning af nye teknologier

Målet var at undersøge, om det var muligt at bruge en eksisterende wifi-infrastruktur til at lave positionering for gæster og besøgende på en mobiltelefon, eksempelvis på hospitaler. Selv om lige nøjagtig den teknologi aldrig blev forretningsmæssigt relevant – bl.a. fordi Apple på det tidspunkt ændrede forudsætninger for at kunne positionere en iPhone på et eksisterende wifi-netværk – så gav InfinIT-samarbejdet adgang til en kæmpe domæneviden. Det har ifølge Allan Mørch dannet grobund for, at de kunne forske i nogle andre retninger og afprøve nye teknologier, som så endnu mere interessante, skalerbare og relevante ud.

“Ud fra et videns- og forskningssynspunkt var det rigtig godt at være med på daværende tidspunkt. Vi har siden 2012 fordoblet eller tredoblet vores omsætning hvert år, så ud fra et forretningsperspektiv har det haft en indirekte effekt. I øst har vi både aktiviteter i Kina og Australien og i vest har vi San Francisco og Vancouver samt sådan cirka alle lande derimellem,” forklarer Allan Mørch.

Læs hele artiklen her