data

Hvorfra kommer data og hvad skal vi bruge det til?

Mængden af data vokser. Tal fra IDC viser, at det vokser med 40% hvert år. Hele tiden lagres der uanede mængder af data alle steder, men hvor kommer det fra?

Jesper Nielsen, Senior R&D Engineer fra Interactive Spaces Lab på Alexandra Instituttet, giver en forklaring på, hvor de store mængder data kommer fra.

– I virkeligheden var alle de data her også før. For eksempel var de nede i din elmåler. Men den kunne bare ikke tale med nogen. Du var nødt til at åbne lågen og kigge på tallene og skrive dem ned på et stykke papir, fortæller han.

At vi omgiver os med ting, der begynder at tale mere og mere sammen gør, at vi genererer flere og flere data. Det er blandt andet data fra IoT, sensorer, scannere, WIFI, wearables, vores smartphones, tablets, digitale ure, sociale medier og lignende. Alle disse steder efterlader vi fodaftryk, som bidrager til denne høje produktion af data.

Data kan på det personlige plan for eksempel være data om alt fra vores aktivitetsniveau, søvnmønstre, puls til vægt. Det kan også være informationer om personer, virksomheder, produktion, adfærd, transaktioner, geografi og større ting.

IoT behøver ikke altid være små mobile ting, som man har i lommen. Det kan jo også godt være et tankskib, som man måler position på. Men der gælder det samme for dem, at man typisk samler nogle oplysninger på en eller anden måde. Man måler for eksempel temperaturen, lyset, positionen og sender de data et eller andet sted hen, forklarer han.

Sensorer og sensornetværk indsamler en masse data

Tæt forbundet med IoT er sensorer, og ud over at befinde sig i vores mobiltelefoner, dukker de også op i vores boliger og rundt omkring i byen og indsamler data om vores energiforbrug og adfærd.

Sensornetværk er en måde at indsamle data på. Et sensornetværk betyder, at man har flere sensorer, der arbejder sammen for at indsamle en masse data og se på en problemstilling. Én telefon med nogle sensorer kan ikke betegnes som et sensornetværk, men flere telefoner kan godt. Jesper forklarer, at hvis man derimod fx gav en gruppe af folk i en afdeling en app til deres telefon, så ville man have et sensornetværk.

Igennem det her sensornetværk kan man både kigge på personerne individuelt, men man kan også kigge på synergien imellem dem. Man kunne måle dem på bevægelse, tale, lydstyrke, lys, hvor meget de ringer og flere ting. På den måde kunne man måske se nogle mønstre, der muligvis ville kunne forbedre arbejdsmiljøet i afdelingen, forklarer han.

Når tingene snakker sammen

Der produceres og lagres flere data end nogensinde før, og udviklingen fortsætter. Det sker ifølge Jesper på baggrund af de mange sensorer, en masse kommunikation og en masse analyse. Ofte kommer big data fra ellers skjulte mønstre eller adfærd, som nu kan afdækkes og udnyttes ved, at de taler sammen.

– Meget af den udvikling, der sker, handler i virkeligheden om kommunikation – at tingene bliver bundet sammen, så de kan snakke med internettet. Det er jo det, der er grundstenen i IoT. At tingene jo var der før, men de kunne ikke snakke sammen, fortæller han.

Udviklingen er ifølge Jesper også præget af, at prisen på harddiske og lagerplads er gået betydeligt ned. Harddiske og lagerplads koster ikke meget længere, og hos Google kan man for eksempel få 15 gigabyte gratis. For få år siden kunne man ikke engang købe en harddisk, der var så stor. Men ifølge Jesper er det ikke længere et problem.

– En væsentlig årsag til den store udvikling inden for datagenerering er, at tingene er blevet forbundet. Før sad vi med et modem eller en langsom forbindelse, og det var dyrt at få ting på nettet. Så er det hele blevet trådløst, og det har gjort rigtig meget, forklarer han.

Virksomheder klarer sig bedre med big data

Udviklingen gør, at der hele tiden skabes større muligheder for virksomheder for at lave nye, bedre produkter og nye services for at optimere forretningen.

Forskere på Massachusetts Institute of Technology har udarbejdet en analyse, som peger på, at virksomheder, der baserer sig på big data, rent faktisk klarer sig 5-6% bedre målt på indtjening i forhold til andre virksomheder. Store virksomheder benytter sig i stigende grad af disse data.

– Der er rigtig mange virksomheder i dag, som prøver at udnytte alle disse tilgængelige data. Google gør det med at tilbyde Google+, Apple gør det ved at linke dig op på Air Drop, når du køber et Apple produkt. De gør det, fordi de gerne vil have oplysninger om dig, så de kan tjene penge på det. Det ser vi flere og flere gøre, fortæller Jesper.

At IoT og sensorerne kommer ud til virksomheder giver dem mulighed for at udnytte de her tilgængelige data. Både interne og i stigende grad eksterne data hentes fra offentlige datakilder og gør, at virksomheder kan trække flere og flere data fra fx kunder, leverandører, sensorer i produkter, mobiltelefoner, fra offentlige datakilder og sociale medier.

Hvad kan virksomheder bruge big data til?

  • skabe et bedre beslutningsgrundlag
  • skabe overblik
  • effektivisere og optimere af interne processer
  • styrke virksomhedens produktivitet
  • målrette markedsføringen, for eksempel ved en kombination af interne og eksterne data
  • give større kendskab og indsigt i forskellige kundegrupper
  • forudsige salg og lagerudvikling
  • udvikle nye forretningsområder både i eksisterende virksomheder og i nye virksomheder
  • udvikle intelligente systemer og koncepter baseret på big data
  • gøre virksomheder mere konkurrencedygtige mod for eksempel virksomheder fra Asien

Sammenfattet kan mange af de ovennævnte muligheder have potentiale inden for de fleste dele af værdikæden i en virksomheden. Jesper nævner flere muligheder inden for udnyttelsen af disse data:

– Investorer bruger det blandt andet til at kigge på markeder, og se om der er nogle mønstre, som de kan investere efter. Lægerne kigger efter unormale udsving, og vi kigger måske efter, om der er udsving i vores elforbrug. Man overvåger alle mulige ting for at se efter, om der sker et eller andet, der ikke plejer at ske, og så kan reagere på det hurtigt, fortæller han.

Det faktum, at Danmark har verdens mest digitale offentlige sektor, giver også et unikt potentiale for big data, hvis det udnyttes.

Er du i stand til at håndtere disse data?

For at udnytte big data er det altafgørende, at en virksomhed er i stand til at håndtere de enorme mængder data. Ofte fylder det tekniske for meget, og det kan være svært at holde fokus på, hvordan man bruger big data til at skabe værdi for virksomheden og kunderne.

– Ud over at udvikle software, der virker i forhold til IoT, kan vi på Alexandra Instituttet udvikle hardware. Det er det, jeg sidder med, og jeg er nok en af de få, der sidder med det, da Alexandra Instituttet jo meget er en softwarevirksomhed, siger Jesper.

Det store potentiale i at bruge disse data kan blandt andet udnyttes og realiseres gennem en mere kompleks teknologi, hvor Alexandra Instituttet er frontløber.

Læs mere på Alexandra Instituttets hjemmeside