sundhed

En sundhedsmæssig schweizerkniv i kommunen

Hvordan kan kommuner lave en sundhedsplatform, som gør hverdagen lettere for fru Hansen, men uden at det bliver for dyrt for kommunen selv? Det var den udfordring, som Syddjurs Kommune stod overfor, da de i 2013 begyndte at kigge på markedet for sundhedsplatforme.

Lukkede systemer og dyre i drift

– Der er mange aktører, der har brug for de sundhedsdata og der et stort behov for at gøre borgerene til aktive spillere. Det er en kæmpe udfordring. Derfor er kommunikation og koordination af sundhedsdata altafgørende, hvis dataene og teknologien skal komme borgerne og samfundet til gode, forklarer Frederik Mølgaard Thayssen, programleder for Velfærdsteknologi i Syddjurs Kommune.

Kommunen har set på mange løsninger på markedet. Noget af det, der karakteriserede dem var, at det var starts-ups med løsninger udviklet til et meget specifikt formål eller også, at de var lukkede og dyre i drift.

Deler udviklingsomkostningerne i OS2

For Syddjurs Kommune faldt valget på åbne løsninger og Open Source. Det betyder både, at kommunens egne udviklere nemt kan tilføre nye funktioner og at de kan dele løsningerne med andre kommuner.

Det er netop også årsagen til, at Syddjurs er en af hovedkommunerne i OS2, der er et fællesoffentligt udviklingsfællesskab baseret på åbenhed, ejerskab og brugerdrevet innovation. Her er idéen at dele udviklingsomkostningerne.

– Mange kommuner er presset på pengepungen, og en af fordelene med OS2 er, at vi kan dele udviklingsomkostningerne og at vi ikke skal tjene penge på det, vi udvikler. Vi kan eksempelvis gå ind på områder, hvor der ikke er en kommerciel forretningsmodel, siger forklarer Jon Badstue Pedersen, afdelingsleder i Syddjurs Kommune.

Open Source er nødvendigt

Morten Kyng, professor og områdeleder i Pervasive Healthcare på Alexandra Instituttet, mener, at OS2 glimrende har illustreret, hvordan man skaber en markedsplads for leverandører på sundhedsområdet. Det er lidt den samme analogi, man arbejder efter hos 4S. Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices eller 4S er en organisation, som har til formål at gøre det lettere at arbejde med sundhedsdata på tværs af sundhedsvæsenet. Blandt medlemmerne i 4S er tre ud af fem regioner, National Sundheds-IT, Medcom, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet. I 4S anvender man Open Source-princippet på det hele. Det er ikke bare koden, der er frit tilgængelig. Procesbeskrivelser, dokumentation og andet er også frit tilgængeligt.

– Det skal være nemt at lagre data, så de kan deles, og nemt at anvende dem for alle, der har lovlig adgang. Det er nødvendigt, fordi hvis man har halvanden mio. kr. og skal lave det hele selv, bliver det ikke ret godt, og så laver man sin egen tekniske silo, siger Morten Kyng.

– Vi er ved at dele det op, så man kan lave moduler til nye borgergrupper. Det betyder, at moduler der anvendes til at monitorere komplicerede graviditeter i hjemmet, kan bruges på andre helt patientgrupper, som fx patienter med Cystisk Fibrose. Vi skal have gang i en proces, hvor kunder og brugere udvikler nye moduler. Det største kommercielle eksempel er Apples Appstore. Den analogi kan vi godt lide, fordi det skal være et sted for kommuner, regioner og leverandører, forklarer han.