digitale byrum

Digitale byrum skal skabe bedre dialog i Aarhus

Med udgangspunkt i fem bydele i Aarhus skal Alexandra Instituttet være med til at udvikle spændende forslag til digitale byrum, som kan skabe en bedre dialog mellem aarhusianerne og kommunen.

Projektet ”Den digitale bydel” er et samarbejde mellem Borgerservice i Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet, herunder Interactive Spaces Lab, Sustainable Transition Lab og Computer Graphics Lab. Det er finansieret gennem midler fra Aarhus Kommunes Innovationspulje og kører indtil december 2015.

Kommunerne i Danmark bevæger sig mere og mere fra en fysisk kontaktform til en digital specielt i forbindelse med etablering af digital post. Formålet med projektet er at klæde borgerne bedre på, så de kan se og udnytte de nye muligheder, det digitale kan tilbyde.

Mere dialog i byrummet

Idéen er at synliggøre, at digitalisering på anderledes måde kan være med at styrke dialogen mellem borgere og kommunen, forklarer Liselott Stenfeldt, Arkitekt og projektleder for ”Den digitale bydel”:

“Projektet er udsprunget af det faktum, at borgere nu i højere grad møder det offentlige gennem digitale medier. I forbindelse med at vi jo her egentlig taler om en helt ny kommunikationsplatform, prøver vi at kigge nærmere på, hvordan sociale mønster ændres, og hvordan det digitale her kan være med til at skabe nye muligheder for og understøtte dialog.”

Projektet vil kigge på, hvordan det digitale hjælper kommunen til at række ud til en større gruppe borgere, når de skal informere og involvere borgerne på en mere intuitiv måde. Og de vil undersøge, om det digitale kan understøtte en mere dynamisk og løbende dialog mellem borgere og det offentlige.

“Vores vision er at skabe byrumstiltag som kan fungere som en form for katalysator for dialog på vej hjem/til fra skole/arbejde, som bliver en del af borgernes hverdag og noget de nemmere og hurtigere kan forholde sig til,” forklarer Liselott Stenfeldt.

Læs mere