Dansk kommunikationsenhed hjælper nødhjælpsarbejdere

Danskudviklet kommunikationsenhed “Reachi” lader filippinske nødhjælpsarbejdere kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til mobilmaster. Informationerne hopper i stedet fra enhed til enhed til den når frem til den korrekte enhed eller kommandocentral. Enhederne holder desuden strøm i næsten 100 dage.

Hvert år rammes Filippinerne af mere end 30 naturkatastrofer, der jævner mobilmaster og dermed sætter kommunikationen ud af spil. To nyuddannede ingeniører fra Aalborg Universitet har i samarbejde med Alexandra Instituttet og Dansk Røde Kors udviklet en enhed, kaldet “Reachi”, der lader nødhjælpsarbejdere kommunikere fra mobil til enhed, uden at det er nødvendigt med adgang til wifi eller mobilmaster. Teknologien hedder mesh-networking.

Alexandra Instituttet modnede teknologien

Mesh-teknologien er ikke ny teknologi, men Jan Neerbek, Senior IT Solution Architect på Alexandra Instituttet, har modnet teknologien. Enheden kan dermed udgøre et “missing link” imellem filippinsk Røde Kors og de op mod to millioner frivillige nødhjælpsarbejdere, der er i landet.

“Det er nærliggende at bruge mobiltelefoner som kommunikationsmiddel, men i de situationer, hvor alle mobilmaster ryger, giver det ikke mening. Derfor bygger vi på mesh-teknologien, da den lader brugerne kommunikere fra enhed til enhed, uden at det er nødvendigt med adgang til mobilnet eller wifi,” forklarer Jan Neerbek.

Basalt set er Mesh et alternativ til traditionelt bredbånd. Det består af et antal enheder, der kobler sig til hinanden i et netværk, i stedet for at koble sig på den samme mobilmast. Hvert knudepunkt kan kommunikere med et andet knudepunkt. Hvis et knudepunkt går ned, kan netværket helbrede sig selv, hvilket betyder, at udfald er sjældne.

Læs hele artiklen på Alexandra Instituttets hjemmeside

Læs mere om Alexandra Instituttet