data

Brug data eller drej nøglen

Datarevolutionen er en forretningsmæssig ‘game changer’ med stor værdi for de virksomheder, der handler på muligheden – og katastrofal for dem, der ikke udnytter det nye potentiale.

Af Louise Riisgaard, chefkonsulent i Dansk Erhverv, og Ole Lehrmann Madsen, CEO for Alexandra Instituttet

I dag ser vi, at det er de virksomheder, der enten er født datadrevne, eller som formår at inkorporere strategisk brug af data som en stærk konkurrenceparameter i deres forretningsmodel, der overlever.

Eksemplerne på mere eller mindre radikale datadrevne forretningsmodeller er allerede mange og velkendte: Fra detailhandel via Amazon over online streamingtjenester som Netflix til platforme for såkaldt deleøkonomi, som for eksempel airbnb. Og inden for den finansielle sektor er crowdfunding et godt eksempel på nøjagtig det samme.

Den enorme værdi, der ligger i digitale databaserede platforme, skyldes dels, at internettet i sig selv en uovertruffen kommunikations-og salgskanal og dels, at data høstet via nettet er et helt nyt og yderst potent middel til at forstå og tilpasse sig de målgrupper, man gerne vil nå via nettet.

Læs hele kronikken på Stiftens hjemmeside.