Designprincipper bag meningsfuld IoT

Til tider støder man på IoT-enheder med tvivlsomme eller unødvendige features. Der er dog principper, som kan hjælpe, når man vil designe IoT-enheder, som er meningsfulde. En IoT-designekspert peger her på nogle af dem.

Telefonboks styrker udvekslingen mellem borger og kommune

Mange borgere vil gerne have indflydelse på den by, de bor i. For nogle kan det til gengæld være svært at afsætte tid til timelange borgermøder, men heldigvis har Alexandra Instituttet et alternativ, der hjælper tidsknappe borgere med at blive hørt.

Din bygning prøver at forstå dig

Big data dækker bredt over indsamling, analyse og fortolkning af enorme mængder af data. Men hvad gør man, når de personer, der skal tage beslutninger på baggrund af data - eksempelvis pedellen i en bygning - ikke selv er dataeksperter?

Kritisk design af trådløs hardware

Siden starten af nullerne har trådløse enheder - delvist med rette - haft ry for at være upålidelige. Men det kan lade sig gøre at designe trådløse systemer, der kommunikerer sikkert.

Stort potentiale i at tænke droner som IoT-enheder

Det internationale drone-testcenter og klynge for den danske droneindustri UAS Denmark afholdt for nyligt temadag ved Hans Christian Andersen Airport i Odense. Fokus var på nutidens og fremtidens droneteknologi.

TestSelv jeres IoT-enheder

Markedet indenfor IoT er i rivende udvikling, og mange producenter har behov for at teste deres IoT-løsninger undervejs i produktudviklingsforløbet. Her giver TestSelv-faciliteter, som dem man har adgang til i IoT & Wireless Klubben, god mening at bruge.

Ekspert: Vigtigt at informere borgerne om brugen af persondata

Borgerne skal selv have kontrollen over deres data. Det var temaet for konferencen MyData2017, der blev afholdt fra 30. august til 1. september i Helsinki og Tallinn. Alexandra Instituttets ekspert i sikkerhed og privacy var med.

Hvad kan blockchain egentligt bruges til?

Blockchain kendes mest som teknologien bag den virtuelle valuta Bitcoin. Men blockchains har også stort potentiale på andre områder. Hvor langt potentialet rækker er det dog endnu for tidligt at sige.

Sundhedsvæsenet og interoperabilitet

Udveksling af informationer via åbne snitflader er en naturlig del af hverdagen i mange brancher. I sundhedsvæsenet har man dog længe været udfordret af mange adskilte datasiloer - men det kan ændres.

'Vores forventning er, at det bliver et mini Silicon Valley'

Sådan lyder det fra Droids Agency, der til september flytter ind hos Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens - DCAKI.