Ny teknologi skal muliggøre drømmen om en plantesteak

Teknologisk Institut vil som de første udvikle en bæredygtig plantesteak af nordiske råvarer. Sammen med en række projektpartnere forsøger man at nå frem til den optimale løsning.

FERMPRO: nye velsmagende alternativer til kød

Projektet FERMPRO har fået en bevilling på 5,8 mio. kr. fra GUDP til at udvikle en ny fermenteringsteknologi, som skal forbedre smag, tekstur og næringsværdi i proteinprodukter baseret på ærter, hestebønner, kartofler og græs.

Planteproteiner kan gøre kæledyrsfoder mere klimavenligt

Teknologisk Institut vil upcycle restprodukter fra landbruget, så planteprotein kan erstatte en del af det klimabelastende animalske protein i kæledyrsfoder.

Forbrugerne efterlyser bedre og flere plantebaserede fødevarer

Forbrugerne efterlyser bedre smag og variation af plantebaserede alternativer til animalske fødevarer, viser ny forbrugerundersøgelse foretaget for Danish Food Innovation af Teknologisk Institut.

Lettere at måle udledning af lattergasser og ammoniak fra marker

I fremtiden skal det blive lettere og hurtigere at måle effekten af nye miljøteknologiers effekt på udledning af klimagasser. Derfor arbejder Teknologisk Institut med at udvikle nye metoder til at måle miljøteknologiers klima- og miljøeffekt i planteproduktionen.

Sæt strøm til skinken, og spar tid og energi

Forsøg med ohmsk opvarmning af kød har vist fine resultater på Teknologisk Institut. Opvarmning på rekordtid og store energibesparelser er blot nogle af fordelene.

Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer stiger

Teknologisk Institut har i Sdr. Stenderup opbygget et 1.300 m2 stort forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. I anlægget er det muligt at udvikle fremtidens nye fødevareprodukter, ofte med et særligt fokus på klimaaftrykket.

Ny miljøteknologi kan mindske fødevarebranchens vandforbrug

I et nyt samarbejde med fiskemelsfabrik og vandsektoren skal Teknologisk Institut udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug. Teknologien vil give store besparelser på vand og energi, mere miljøvenlig produktion og bedre udnyttelse af ressourceholdige reststrømme.

Fødevareindustrien skal rustes til øget salg af færdigretter

Den stigende efterspørgsel på velsmagende færdigretter stiller nye krav til fødevareindustrien. Teknologisk Institut vil klæde branchen på med optimerede teknologier til processering, emballering og tilberedning.

Landbruget er på vej til at blive digitaliseret

I 2050 skal der produceres 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning. Det kalder på nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Her er hjælperen de mange nye digitale teknologier, der både gør landbruget mere effektivt og mere bæredygtigt.