energi

Vibrationer h?ster energi til fremtidens IoT enheder

Af Johan Pedersen

Sm? tr?dl?se batteridrevne enheder til monitorering, s?som i klimaanl?g, alarmsystemer og industriel overv?gning, er ofte begr?nset i funktionalitet og udbredelse grundet batteriets begr?nsede levetid og deraf krav til service og vedligehold.

Flere l?sninger im?dekommer batteriernes begr?nsede energim?ngde ved i stedet at h?ste energi fra omgivelserne, bedst kendt som energy harvesting.

Energy harvesting g?r produkter selvforsynende

Energy harvesting er besl?gtet til vedvarende energi, men det forveksles nogle gange. Energy harvesting handler om at h?ste energi fra elektronikkens umiddelbare omgivelser og forl?nge dets levetid og ultimativt lave produkter der er selvforsynende med energi.?Gode danske eksempler herp? er cykellygten ReeLight, der benytter en elektromagnetisk generator og p-skiven Park Solar, der benytter solceller.

Energi h?stes fra vibrationer og impulser

Energi i omgivelserne findes i mange former s?som lys, varme, radiob?lger, magnetfelter og bev?gelser. Et af de n?ste omr?der til at f? ?get opm?rksomhed er energy harvesting fra bev?gelser og vibrationer ogs? kendt som kinetisk energy harvesting ? et omr?de der er forsket i gennem flere ?r, mens den kommercielle udnyttelse hidtil har holdt sig til f? applikationer. Dette vil ?ndre sig den kommende tid, med produktionsmodne energy harvesting teknologier og optimeret low power effektelektronik.

N?r man arbejder med kinetisk energy harvesting, h?st af energi fra bev?gelser, kan man opdele bev?gelser i 2 grupper ? vibrationer og impulser. Vibrationer findes overalt omkring os, n?r ting s?ttes i bev?gelse, og der opst?r resonanser. Disse svingninger kan drive en mekanisk generator, hvis frekvensen passer til resonansfrekvensen for energy harvesting generatoren.?Impulser findes overalt omkring os, fx n?r der udf?res en simpel bev?gelse ? en d?r lukkes eller en knap trykkes. Disse bev?gelser kan s?tte omkringv?rende materialer i svingning, eller de kan f? et bi-stabilt materiale til at skifte position.

L?s mere p? DELTAs hjemmeside