mælkekasser

De grønne mælkekasser er nu endnu grønnere

Arlas karakteristiske grønne mælkekasser er nu også blevet grønne på indholdet. I et udviklingssamarbejde mellem Arla, FORCE Technology, Aage Vestergaard Larsen og Ikadan blev genanvendt plast brugt som erstatning for ”ny” plast i produktionen af de grønne mælkekasser og efter blot et år har samarbejdet ført til imponerende resultater.
asian water

Danske løsninger med i Asian Water

"Denmark: Early adopter of water and climate solutions" er overskriften på en artikel i det indflydelsesrige magasin Asian Water, som præsenterer danske løsninger for håndtering af bl.a. spildevand, hospitalsspildevand, herunder løsninger som DHI har bidraget til i det seneste nummer af magasinet.
medicinrester

Medicinrester i spildevand skal fjernes – både fra sygehuse og private hjem

Et renseanlæg baseret på biologiske og kemiske processer skal rense medicinresterne ud af spildevandet fra hospitaler og private hjem, når det bliver installeret ved Aarhus Universitetshospital og sidenhen hos Herning Centralrenseanlæg.
fødevareindustrien; vand

Vand i fødevareproduktion – nu og i fremtiden

Innovationsnetværkene Inno-MT og inSPIRe har afholdt temadag sammen med DHI hvor fokus var på vandreduktion, rensning og genbrug i fødevareindustrien. Hvordan opnår man bedst effekt uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed af fødevarerne? Det var et af spørgsmålene som blev debatteret.
elektronik

Kender du reglerne for kemi i elektronik?

Den danske elektronikbranche har brug for at vide mere om reglerne for anvendelsen af farlige kemiske stoffer i elektronik. Derfor inviterede DELTA’s EMC-klub for nylig Miljøstyrelsen til at holde oplæg om det europæiske regelsæt på området, RoHS-direktivet.
ålgræs

Genopretning af kysternes ålegræs

DHI deltager i NOVAGRASS projektet, et strategisk forskningsprojekt om at udvikle innovative teknikker til genetablering af ålegræs i stor skala. Ålegræs er en vigtig økologisk komponent i kystnære vandområder, da de bl.a. fungerer som opvækstområde for mange fiskearter, som spisekammer for fugle og som beskytter af kysten imod erosion.

Nyt værktøj skal lukke huller i klimamodeller

I samarbejde med en række forskningspartnere har DHI udviklet et nyt klimahydrologisk modelværktøj, der imødegår nogle af de væsentligste mangler i de eksisterende klimamodeller.
viden

Global vidensdeling bliver til virkelighed på DHI

José Rafael Meza Padilla hørte om DHI og MIKE by DHI, da han forberedte sit Msc-Speciale. Nu er han netop blevet færdig med et tre-måneders praktikophold på DHI, hvor han har arbejdet sammen med DHI for at forbedre deres viden om oceanografiske modeller.
udfordringer

Udfordringer med at leve op til EU’s Vandrammedirektiv

For alle planlæggere og forvaltere inden for vand i hele EU, og herunder i Danmark, er det en stor udfordring at leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv (VRD) i forhold til at opnå ”god økologisk tilstand”.
symbiose

Ikke en dråbe må gå til spilde

DHI hjælper virksomheder i Kalundborg Symbiosis til at genanvende andre virksomheders spildvand. Det gavner både miljøet og bundlinjen.