medicinrester

Medicinrester i spildevand skal fjernes – både fra sygehuse og private hjem

Et renseanlæg baseret på biologiske og kemiske processer skal rense medicinresterne ud af spildevandet fra hospitaler og private hjem, når det bliver installeret ved Aarhus Universitetshospital og sidenhen hos Herning Centralrenseanlæg.
fødevareindustrien; vand

Vand i fødevareproduktion - nu og i fremtiden

Innovationsnetværkene Inno-MT og inSPIRe har afholdt temadag sammen med DHI hvor fokus var på vandreduktion, rensning og genbrug i fødevareindustrien. Hvordan opnår man bedst effekt uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed af fødevarerne? Det var et af spørgsmålene som blev debatteret.
elektronik

Kender du reglerne for kemi i elektronik?

Den danske elektronikbranche har brug for at vide mere om reglerne for anvendelsen af farlige kemiske stoffer i elektronik. Derfor inviterede DELTA’s EMC-klub for nylig Miljøstyrelsen til at holde oplæg om det europæiske regelsæt på området, RoHS-direktivet.
ålgræs

Genopretning af kysternes ålegræs

DHI deltager i NOVAGRASS projektet, et strategisk forskningsprojekt om at udvikle innovative teknikker til genetablering af ålegræs i stor skala. Ålegræs er en vigtig økologisk komponent i kystnære vandområder, da de bl.a. fungerer som opvækstområde for mange fiskearter, som spisekammer for fugle og som beskytter af kysten imod erosion.

Nyt værktøj skal lukke huller i klimamodeller

I samarbejde med en række forskningspartnere har DHI udviklet et nyt klimahydrologisk modelværktøj, der imødegår nogle af de væsentligste mangler i de eksisterende klimamodeller.
viden

Global vidensdeling bliver til virkelighed på DHI

José Rafael Meza Padilla hørte om DHI og MIKE by DHI, da han forberedte sit Msc-Speciale. Nu er han netop blevet færdig med et tre-måneders praktikophold på DHI, hvor han har arbejdet sammen med DHI for at forbedre deres viden om oceanografiske modeller.
udfordringer

Udfordringer med at leve op til EU’s Vandrammedirektiv

For alle planlæggere og forvaltere inden for vand i hele EU, og herunder i Danmark, er det en stor udfordring at leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv (VRD) i forhold til at opnå ”god økologisk tilstand”.
symbiose

Ikke en dråbe må gå til spilde

DHI hjælper virksomheder i Kalundborg Symbiosis til at genanvende andre virksomheders spildvand. Det gavner både miljøet og bundlinjen.
ballastvandsystemer

Test af ballastvandsystemer for US Coast Guard

Skibe pumper store mængder vand ind og ud af ballasttanke for at justere stabiliteten, når lasten ændrer sig. Vandet indeholder bakterier, alger og dyr, som på denne måde flyttes fra det ene hav til det andet og derved potentielt forurener verdenshavene med bakterier og invasive arter. Dette skal stoppes og der hjælper DELTA til.

Hvad er konsekvenserne af sedimentspild?

DHI har hjulpet Øresundsbro Konsortiet med at sikre, at den faste forbindelse over Øresund ikke har ødelagt vandstrømmen mellem Nordsøen og Østersøen. Desuden udførte DHI overvågning af det lokale plante- og dyreliv for at sikre, at sediment-faner ikke ville påvirke det negativt.