Hvad er konsekvenserne af sedimentspild?

DHI har hjulpet Øresundsbro Konsortiet med at sikre, at den faste forbindelse over Øresund ikke har ødelagt vandstrømmen mellem Nordsøen og Østersøen. Desuden udførte DHI overvågning af det lokale plante- og dyreliv for at sikre, at sediment-faner ikke ville påvirke det negativt.

Er tostrenget vandforsyning hensigtsmæssig i boligområder?

DHI har deltaget i forskningsprojekt, som har vurderet økonomi og bæredygtighed af installering af tostrenget vandforsyning i forbindelse med nye boligområder som fx udbygningen af Nordhavnskvarteret i København.
vindmøller

Støjer nye vindmøller mere?

Moderne pitch-regulerede vindmøller udnytter vinden bedre, så vindmøllens ydelse optimeres. Selv om det er et plus for energiregnskabet, er der blandt befolkningen udtrykt bekymring for, at vindmøllerne støjer relativt mere ved vindhastigheder uden for kontrolzonen på 6 og 8 meter/sekund. Miljøstyrelsen bad DELTA undersøge sagen nærmere.
EPD

Første dansk-registrerede EPD ser dagens lys

I efteråret 2013 blev EPD Danmark lanceret af Teknologisk Institut. Nu er den første dansk-registrerede miljøvaredeklaration færdig og flere er på vej.
miljøledelsescertificering

Fornyet fokus på miljøledelsescertificering

Miljøledelsecertificeringen ISO 14001 har ligget stille i byggebranchen i en årrække. Nu har virksomheden RC Beton A/S valgt at gå forrest inden for betonvarebranchen og har fået certifikat på, at de tager miljøet alvorligt med en miljøledelsescertificering fra Dancert A/S.
byggematerialer årsberetning

Der skal spares på energien på byggepladsen

Nye løsninger skal realisere ønsket om at holde byggeaktiviteterne i gang året rundt og samtidig undgå, at energiforbruget i byggeprocessen eksploderer.

Pilotproduktion af ren syntesegas baner vej for dansk teknologi til forgasningsanlæg

I de næste to år skal Teknologisk Institut sammen med Haldor Topsøe, Skive Fjernvarme og ChimneyLab Europe teste en pilotreaktor til katalytisk rensning af forgasset biomasse. Teknologien konverterer træ til el, varme og på sigt flydende brændstof som fx benzin i en ren og driftsikker industriel produktion.