miljøledelsescertificering

Fornyet fokus på miljøledelsescertificering

Miljøledelsecertificeringen ISO 14001 har ligget stille i byggebranchen i en årrække. Nu har virksomheden RC Beton A/S valgt at gå forrest inden for betonvarebranchen og har fået certifikat på, at de tager miljøet alvorligt med en miljøledelsescertificering fra Dancert A/S.

En ambitiøs miljøpolitik og et ønske om at matche konkurrencen til det norske marked er nogle af de primære drivkræfter bag RC Beton A/S’s beslutning om at blive certificeret inden for miljøledelse.
Det er Dancert A/S, som har certificeret virksomheden og direktør i Dancert, Gitte Susan Olsen, er glad for, at der igen er kommet fokus på ISO 14001, som miljøledelsescertificeringen hedder i daglig tale.

”RC Beton A/S har med sin beslutning om at indføre system for miljøledelse påtaget sig en rolle som foregangsvirksomhed i betonvare- og betonelementindustrien i Danmark. ISO 14001 er ikke en ny certificering, men det er det første certifikat vi har udstedt til en betonvare og betonelement virksomhed. Og vi er rigtig glade for at hjælpe virksomheden med at understøtte deres miljøpolitik, særligt i en branche, hvor miljøledelsessystemer endnu ikke har nogen væsentlig udbredelse”, siger Gitte Susan Olsen.

At RC Beton A/S har valgt at få en ISO 14001 certificering er ikke en tilfældighed for virksomhedens strategi inkluderer en førerposition på miljøområdet inden for branchen.

”Vi arbejder målrettet med vores miljøpolitik, blandt andet med at reducere miljøbelastninger ved vores aktiviteter, åben og konstruktiv dialog med offentligheden om relevante miljøforhold, interne audits som skal fremme det miljømæssige arbejde og med at minimere vores ressourceforbrug” fortæller Adm. direktør Per Warming, fra RC Beton A/S.

Miljø som vigtig konkurrenceparameter

Miljøstrategien og ønsket om en ISO 14001 certificering fik RC Beton A/S til at kontakte Dancert A/S, som også har udstedt virksomhedens produktcertifikater.

”Vi vidste, at Dancert er akkrediteret til at udføre ISO 14001 certificeringen og derfor gav det mening at tage en dialog med Dancert, som i forvejen kommer på vores virksomhed i forbindelse med produktcertificering. Miljøledelsescertificeringen åbner nye døre for vores virksomhed, ikke mindst på det norske marked, hvor netop ISO 14001 er påkrævet for at komme i betragtning til flere opgaver” forklarer Per Warming.

For Gitte Susan Olsen er det ikke overraskende, at en producent som RC Beton A/S vælger at sætte fokus på de miljømæssige aspekter netop nu.

”En stor del af byggebranchen har fået øjnene op for bæredygtighed og miljø som konkurrenceparameter. Som virksomhed gælder det om at være på forkant med udviklingen og jeg tror det giver en virksomhed en fordel at gennemgå en ISO 14001. Det er ikke fordi der vil blive stillet direkte krav om at have et miljøledelsescertifikat, men når man gennemgår certificeringen gør virksomheden sig en række væsentlige tanker og overvejelser og kommer ind i tankesættet omkring bæredygtighed og miljø. Og jeg tror ikke vi kommer til at få mindre fokus på de aspekter i de kommende år” slutter Gitte Susan Olsen.

Vil du vide mere? Kontakt:
Gitte Susan Olsen, 72 20 22 06, gso@teknologisk.dk

Besøg Teknologisk Instituts hjemmeside. 

Læs mere om Teknologisk Instituts kompetencer.