Målinger kaster nyt lys på brændeovnsforurening

Nye partikelmålinger viser, at forureningen fra brændeovne svarer til den gennemsnitlige udledning fra trafik i større byer. Tallene skal bruges til at dokumentere effekten af nye brændeovnsteknologier.

DHI tester nyt, flydende offshore vindkoncept

Fysiske modelforsøg i DHI's bølge- og vindtestanlæg skal hjælpe vindølleindustrien med at forbedre modellerings- og testmetoder til udvikling af flydende vindmøller. Forsøgene skal bidrage til Floatstep projektet.

Cloudbaseret modellering af sedimentspredning

PlumeCast er et værktøj, som gør det muligt for ikke-eksperter at foretage kvalificerede vurderinger af miljøpåvirkninger fra spredning af sedimenter ved marine gravearbejder. PlumeCast er udviklet under DHI’s resultatkontrakt.

Renseteknologi kan fjerne giftigt fluor fra spildevand

Med hjælp fra en ny og bæredygtig renseteknologi skal fluor-forbindelser, PFAS, forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer. Det forventes, at teknologien vil være relevant for flere industrier.

Cirkulært design og ny teknologi skal omdanne tekstilaffald til nye råvarer

Centrale aktører skal se nærmere på mulighederne for genanvendelse af tekstiler. Slidt, ødelagt eller kasseret tøj skal nedbrydes til nye råmaterialer og dermed indgå i et cirkulært kredsløb.

Svaneke Bryghus brygger øl CO2-neutralt

I en årrække har Svaneke Bryghus arbejdet hen mod at blive mere og mere bæredygtige. Bryggeriet er nu det første danske bryggeri, der har dokumentation for, at de producerer og tapper deres øl på en CO2-neutral måde.

Ny løsning fjerner metan fra drikkevandet

Kombinationen af en børnemadras, en sandkasse og naturligt forekommende bakterier kan potentielt reducere mængden af drivhusgassen metan i drikkevand med helt op til 75 pct.

Innovativ plantedyrkning har et stort grønt potentiale

Hos Teknologisk Institut i Taastrup har man de sidste år opbygget faciliteter, der arbejder med innovativ plantedyrkning. Særligt mikroalger viser et stort potentiale, som en af fremtidens vigtige bioressourcekilder.

Forskningsprojekt skal udvikle cement med op mod 50 procent mindre CO2

Med en investering på 21,6 millioner kr. fra Innovationsfonden tager et nyt projekt ledet af Teknologisk Institut et stort skridt mod udvikling af de næste generationer af fremtidens grønne cementer. Målet er at reducere CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 procent.

Lovende metoder til at fjerne pesticidrester i drikkevand

Fund af pesticidrester i en tredjedel af danske grundvandsboringer har de sidste år vakt bekymring hos vandforsyningerne. Nu afprøves tre lovende filtermaterialer.