robotten

Robotten kan være din kommende byggekollega

De bliver efterhånden sværere at komme udenom. De er kommet for at hjælpe og aflaste og flere brancher har allerede set lyset. I byggebranchen dukker de også op flere og flere steder og de er klar med en hjælpende hånd – eller to – eller med assistance fra luften. Den teknologiske udvikling går stærkt og åbner op for helt nye muligheder i byggeriet ved hjælp af robotter og droner.
asfalt

Skal togene køre på asfalt?

Holdbarhed og mindre vedligehold er vejen frem for et optimeret jernbanenet. Et nyt konstruktionsprincip skal sikre en mere effektiv og bæredygtig jernbanedrift ved at optimere Danmarks fremtidige baneinfrastruktur.
MgO

Uvildig kontrol af fugtsugende MgO-plader i dansk byggeri

Er du i tvivl, om der er anvendt MgO-plader i et nybyggeri eller en ombygning, så kan FORCE Technology hjælpe dig med uvildig 3. parts kontrol.
Renovering

Samfundsparterskab: Bæredygtig renovering skal skabe jobs

I det nye samfundspartnerskab, REBUS, skal partnerne skabe flere og bedre renoveringer, der kan give arbejdspladser, bedre byggerier, vækst og mindsket miljøbelastning.
forurening

Ny teknologi begrænser forurening på byggepladser

Et nyt system til rensning af udstødningsrøg på entreprenørmaskiner kan sikre en markant nedsættelse af forurening på byggepladser. En ny mobil målemetode sikrer samtidig, at systemets virkningsgrad dokumenteres og optimeres under realistiske forhold.
vej

Lyt til fremtidens vej

Når Vejdirektoratet planlægger nye veje, er der et udpræget behov for at borgere, politikere, ekspropriationskommissioner og teknikere, hvordan støjen fra den nye vej vil lyde. Derfor har de i samarbejde med DELTA udarbejdet et auraliseringsværktøj, der kan skabe lydeksempler på støjen fra en planlagt vej.
træ

Træ vinder indpas – også ved højhusbyggeri

Stor bæredygtighed, lav vægt, kort byggetid og lavere omkostninger gør byggesystemer af træ stadigt mere eftertragtede - også i forbindelse med højhuse.
asfalt

Gammel asfalt på nye veje

Teknologisk Institut deltager i et nyt projekt, der potentielt kan spare samfundet for 70 mio. kr. om året ved at genanvende gammel asfalt.
videncenter

Presserende behov for videncenter for bygge- og anlægsaffald

Der mangler et forum, hvor den samlede viden om bygge- og anlægsaffald fra kommuner, bygherre, rådgivere, entreprenører, affaldsmodtagere kan samles og videreformidles. Teknologisk Institut og Dansk Byggeri foreslår at oprette et videncenter, som kan imødekomme det store behov for viden om korrekt og bæredygtig håndtering af affald.
energiberegninger

Ny vejledning giver troværdige energiberegninger

Der kan være stor forskel på teoretiske energiberegninger og det faktiske energiforbrug – til stor frustration for både rådgiver og bygningsejer. Ny branchevejledning har fokus dels på, at energiberegningerne bliver troværdige, dels på at optimere samarbejdet mellem bygningsejeren og rådgiveren.